You are here

Substanțele periculoase

Dangerous substances. Two female workers in a laboratory

Substanțele periculoase – orice substanță în stare lichidă, gazoasă sau solidă care prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea lucrătorilor – sunt prezente în aproape toate locurile de muncă. În Europa, milioane de lucrători vin în contact cu agenți chimici și biologici care le pot afecta sănătatea.

În realitate, 15 % din lucrătorii din UE vin în contact cu substanțe periculoase în decursul derulării activității lor, iar alți 15 % raportează că inhalează fum, vapori, pulberi sau praf la locul de muncă.

Unele substanțe extrem de periculoase – de exemplu azbestul, care cauzează cancer pulmonar și alte boli respiratorii fatale – sunt în prezent interzise sau se află sub control strict. Însă alte substanțe nocive se utilizează în continuare pe scară largă; de aceea există legislația necesară pentru a asigura gestionarea corespunzătoare a riscurilor asociate acestora.

Riscurile pentru sănătate

Problemele de sănătate care pot apărea într-un mediu de lucru în care sunt prezente substanțe periculoase variază, de la iritații ușoare ale ochilor și pielii până la efecte grave, precum malformațiile congenitale și cancerul.  Efectele pot fi acute sau cronice, iar unele substanțe pot avea un efect cumulativ. Printre cele mai frecvente pericole se numără:

Agenții biologici

Bacteriile, virusurile, ciupercile și paraziții sunt prezenți în multe sectoare. De obicei, aceștia sunt invizibili, ceea ce înseamnă că riscurile pe care le prezintă ar putea fi trecute cu vederea.

Lucrătorii din anumite sectoare se confruntă în mod deosebit cu pericolul expunerii la agenți biologici nocivi:

 • sănătate;
 • agricultură;
 • servicii veterinare;
 • curățenie și întreținere;
 • canalizare și gestionarea deșeurilor;
 • grădinărit;
 • activități de laborator.

Aflați mai multe:

Alte publicații privind agenții biologici:

Riscurile emergente

Noile tehnologii, sectoarele aflate în expansiune și schimbările în modul de organizare a muncii pot duce la creșterea riscului de vătămare aferent agenților biologici sau chimici. În sectorul mediului, de exemplu, tehnologiile inovatoare pot implica riscuri insuficient înțelese. Pentru a da un alt exemplu, tot mai mulți lucrători sunt expuși la substanțe periculoase în sectorul serviciilor, cum ar fi asistența la domiciliu și gestionarea deșeurilor, unde expunerile variază, însă gradul de conștientizare a pericolelor implicate este scăzut. Mai mult ca niciodată, este vital ca angajatorii și lucrătorii să înțeleagă riscurile potențiale și să ia măsuri preventive.

Aflați mai multe despre riscurile emergente, locurile de muncă ecologice și nanomateriale.

Mai multe informații referitoare la riscurile emergente:

Sfaturi pentru angajatori

Pentru a asigura protecția lucrătorilor împotriva substanțelor periculoase, primul pas este efectuarea unei evaluări a riscurilor. Apoi, trebuie să se ia măsuri în vederea eliminării sau reducerii cât mai mult posibil a riscurilor. La final, trebuie să se monitorizeze periodic situația și să se evalueze eficacitatea măsurilor adoptate.

Statele membre au elaborat o serie de modele pentru a ajuta întreprinderile mici și mijlocii să efectueze evaluarea riscurilor. Citiți mai multe pe pagina OSHwiki despre gestionarea riscurilor asociate substanțelor periculoase.

De asemenea, angajatorii trebuie să țină seama de toate categoriile vulnerabile, cum ar fi lucrătorii tineri, femeile însărcinate sau care alăptează, pentru care legea impune o protecție specială.

Măsuri preventive

Legislația europeană stabilește o ierarhie a măsurilor care trebuie adoptate de angajatori pentru a controla riscurile prezentate de substanțele periculoase pentru lucrători. Eliminarea și înlocuirea se află în vârful ierarhiei măsurilor de control.

Buna comunicare

Pentru garantarea siguranței lucrătorilor, aceștia trebuie să fie informați cu privire la:

 • rezultatele evaluării riscurilor efectuate de angajator;
 • pericolele la care sunt expuși și modul în care pot fi afectați;
 • acțiunile pe care trebuie să le întreprindă pentru siguranța lor și a celorlalți lucrători;
 • procedura care trebuie urmată pentru a verifica și detecta posibilele probleme;
 • persoana căreia trebuie să îi raporteze eventualele probleme;
 • rezultatele tuturor acțiunilor de monitorizare a expunerii sau de supraveghere a stării de sănătate;
 • măsurile preventive care trebuie luate în cazul lucrărilor de mentenanță;
 • primul ajutor și procedurile în caz de urgență.

Citiți E-fact EU-OSHA privind substanțele periculoase și comunicarea de succes la locul de muncă.

Garanții juridice

Conform legii, angajatorii din UE trebuie să asigure protecția lucrătorilor împotriva vătămărilor cauzate de substanțele periculoase la locul de muncă. Angajatorii trebuie să efectueze evaluări ale riscurilor și să acționeze în funcție de rezultatele acestora. De asemenea, au obligația de a pune la dispoziția lucrătorilor informații și instructaj cu privire la substanțele și produsele secundare periculoase. Consultați rezumatele legislației UE în materie.

Regulamentele UE privind securitatea și sănătatea în muncă sunt încorporate în legislația națională, dar statele membre au dreptul de a include dispoziții suplimentare sau mai stricte pentru protecția lucrătorilor. Prin urmare, este important ca întreprinderile să verifice legislația specifică din fiecare țară în cauză.

Aflați mai multe despre: