Prevenirea fraudelor și a conflictelor de interese

EU-OSHA se angajează să îmbunătățească prevenirea, detectarea și condițiile de investigare a fraudelor, asigurând măsuri de despăgubire adecvate și atingând un nivel suficient de descurajare, prin sancțiuni proporționale și disuasive, precum și prin respectarea garanțiilor procedurale.

Prevenirea fraudelor

În acest scop, agenția a adoptat  o strategie cuprinzătoare de combatere a fraudei, care definește responsabilitățile diferitelor părți interesate.

Acest lucru este în conformitate cu regulamentul financiar al agenției (articolele 30 și 111) și cu cerințele prevăzute în Foaia de parcurs referitoare la monitorizarea ulterioară a abordării comune privind viitorul agențiilor UE de către grupul de lucru interinstituțional.

Linkuri utile

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese

EU-OSHA se angajează să asigure integritatea deciziilor și informațiilor publicate de agenție și să stimuleze răspunderea în ceea ce privește munca desfășurată și activitățile sale. Din aceste motive, prevenirea și gestionarea conflictului de interese joacă un rol important.

La numirea în funcție și o dată la 4 ani, membrii Consiliului de administrație și ai Comitetului executiv prezintă o declarație de interese și privind absența conflictului de interese în conformitate cu politica agenției privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese. Informațiile sunt disponibile pe site. Aceleași condiții se aplică și experților externi.

În plus, pentru a asigura transparența, sunt puse la dispoziția publicului și declarațiile privind absența conflictului de interese acceptate pentru directorul executiv și personalul de conducere.

Linkuri utile

Politica agenției de gestionare a conflictelor de interese

Declarațiile privind absența conflictului de interese acceptate pentru membrii Consiliului de administrație, ai Comitetului executiv și ai comitetelor consultative

Declarațiile privind absența conflictului de interese acceptate pentru directorul executiv și personalul de conducere

Good Practices for the Management Board members at EU-OSHA