Personal de conducere de nivel superior

Director executiv

Dr. Christa SEDLATSCHEK

sedlatschek(@)osha(punct)europa(punct)eu

Tel. 0034 944 358 302 (Asistent)

Foto Dr. Christa SEDLATSCHEK

Christa a fost numită director executiv al EU-OSHA în 2011 și este la al doilea mandat. Este reprezentantul legal al EU-OSHA și răspunde de conducerea și de gestionarea activității zilnice a agenției, respectiv de toate aspectele financiare, administrative și legate de personal pe baza puterilor delegate de consiliul de administrație. Postul este pentru o perioadă de cinci ani, putând fi reînnoit o singură dată, iar directorul executiv este subordonat consiliului de administrație.

Christa este medic (absolventă a Universității din Viena) și specialist în medicina muncii. După finalizarea studiilor, Christa a început să lucreze în cadrul inspectoratului de muncă din Austria, iar în 1993 s-a mutat la Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale, unde a preluat funcția de director adjunct al departamentului de medicina muncii.

În 1998, Christa a fost recrutată de EU-OSHA, unde s-a axat pe elaborarea și diseminarea informațiilor privind bunele practici, devenind șeful fostei unități Mediul de lucru. În perioada respectivă, ea a acumulat cunoștințe aprofundate despre UE și despre sistemele de securitate și sănătate în muncă existente în statele membre.

În 2003 a început să lucreze în cadrul Institutului Federal German pentru Securitate și Sănătate în Muncă (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – BAuA), unde a devenit director al „Inițiativei naționale pentru noua calitate a muncii” (INQA), în 2004. Inițiativa a fost lansată de Ministerul Federal al Muncii și Afacerilor Sociale din Germania ca o consecință a summitului de la Lisabona din anul 2000, având drept scop să contribuie la crearea de locuri de muncă mai bune și mai numeroase în Europa.

Declarație de interese - CV

Șeful unității Comunicare și promovare

Dl Andrew SMITH

smith(@)osha(punct)europa.eu

Tel. 0034 944 358 342 (Asistent)

Andrew s-a alăturat echipei EU-OSHA în anul 2000. În calitate de șef al unității Comunicare și promovare, el răspunde de dezvoltarea și de punerea în aplicare a strategiilor de comunicare paneuropene, inclusiv de campaniile de sensibilizare a unor părți interesate multiple și de comunicațiile electronice.

Andrew a studiat științele sociale (la Universitatea din Bristol) și are mai mult de 25 de ani de experiență în comunicare. Înainte de actuala poziție, el a ocupat timp de cinci ani funcția de șef al departamentului Informare și comunicare din cadrul Fundației Europene pentru Știință, iar în perioada 1989-1995 a fost manager de comunicare în cadrul Consiliului de Cercetare Economică și Socială din Regatul Unit.

Declarație de interese - CV

Șeful unității Prevenire și cercetare

Dl William COCKBURN

cockburn(@)osha(punct)europa(punct)eu

Tel. 0034 944 358 372 (Asistent)

Începând din 2012, William conduce unitatea Prevenire și cercetare a EU-OSHA, care se ocupă cu dezvoltarea conținutului privind securitatea și sănătatea în muncă și include Observatorul european al riscurilor.

William lucrează în cadrul EU-OSHA din 1998, ocupându-se în special de coordonarea activității de cercetare și de riscurile emergente; de asemenea, a răspuns de primul Sondaj european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER).

William deține o diplomă de licență în drept și o diplomă de master înergonomie (Universitatea din Loughborough). Înainte de a se alătura agenției EU-OSHA, a lucrat în domeniul cercetării academice, ocupându-se de investigarea culturii siguranței în cadrul companiilor; de asemenea, a lucrat în sectorul privat în calitate de consultant în domeniul ergonomiei și de manager de cercetare în proiecte din domeniul securității și sănătății în muncă.

Declarație de interese - CV

Șeful Centrului de resurse și servicii

 Dl Andrea Baldan

baldan(@)osha(punct)europa(punct)eu

Tel. 0034 944 358 322 (Asistent)

Andrea Baldan este angajat la EU-OSHA din 2018, în calitate de șef al Centrului de resurse și servicii, unde conduce echipa care asigură servicii de sprijin esențiale pentru agenție, și anume în resurse umane, finanțe, achiziții, buget, contabilitate și gestionarea documentelor.

Înainte de a se angaja la agenție, Andrea a lucrat 10 ani la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare de la Londra (UK), unde a supravegheat sisteme și operațiuni de achiziții și de cooperare tehnică, a gestionat inițiative de creștere a eficacității funcționale de ansamblu, a conceput și a realizat proiecte de guvernanță internă. Și-a început cariera în domeniul dezvoltării internaționale lucrând pe proiecte de asistență tehnică derulate de Comisia Europeană în țări în curs de dezvoltare; de asemenea, a lucrat ca expert rezident pe termen lung în Africa de Sud, asigurând gestionarea unor proiecte și fonduri de dezvoltare economică.

Andrea este specialist autorizat în domeniul managementului schimbării, deținând un certificat PRINCE2 (nivel de bază), un MBA de la Universitatea din Wales (Regatul Unit) și o diplomă în administrarea afacerilor de la Universitatea LIUC (Italia).

Declarație de interese — CV