You are here

Personal de conducere de nivel superior

Director executiv

Dr. Christa SEDLATSCHEK

sedlatschek(@)osha(punct)europa(punct)eu

Tel. 0034 944 358 302 (Asistent)

Foto Dr. Christa SEDLATSCHEK

Christa a fost numită director executiv al EU-OSHA în 2011. Ea este reprezentant legal și răspunde de conducerea și de gestionarea activității zilnice a EU-OSHA, inclusiv de toate aspectele financiare, administrative și legate de personal. Postul este pentru o perioadă de cinci ani, putând fi reînnoit o singură dată, iar directorul se subordonează Consiliului de conducere.

Christa este medic (absolventă a Universității din Viena) și specialist în medicina muncii. După finalizarea studiilor, Christa a început să lucreze în cadrul inspectoratului de muncă din Austria, iar în 1993 s-a mutat la Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale, unde a preluat funcția de director adjunct al departamentului de medicina muncii.

În 1998, Christa a fost recrutată de EU-OSHA, unde s-a axat pe elaborarea și diseminarea informațiilor privind bunele practici, devenind șeful fostei unități Mediul de lucru. În perioada respectivă, ea a acumulat cunoștințe aprofundate despre UE și despre sistemele de securitate și sănătate în muncă existente în statele membre.

În 2003 a început să lucreze în cadrul Institutului Federal German pentru Securitate și Sănătate în Muncă (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – BAuA), unde a devenit director al „Inițiativei naționale pentru noua calitate a muncii” (INQA), în 2004. Inițiativa a fost lansată de Ministerul Federal al Muncii și Afacerilor Sociale din Germania ca o consecință a summitului de la Lisabona din anul 2000, având drept scop să contribuie la crearea de locuri de muncă mai bune și mai numeroase în Europa.

Declarație de interese - CV

Șeful unității Comunicare și promovare

Dl Andrew SMITH

smith(@)osha(punct)europa.eu

Tel. 0034 944 358 342 (Asistent)

Andrew s-a alăturat echipei EU-OSHA în anul 2000. În calitate de șef al unității Comunicare și promovare, el răspunde de dezvoltarea și de punerea în aplicare a strategiilor de comunicare paneuropene, inclusiv de campaniile de sensibilizare a unor părți interesate multiple și de comunicațiile electronice.

Andrew a studiat științele sociale (la Universitatea din Bristol) și are mai mult de 25 de ani de experiență în comunicare. Înainte de actuala poziție, el a ocupat timp de cinci ani funcția de șef al departamentului Informare și comunicare din cadrul Fundației Europene pentru Știință, iar în perioada 1989-1995 a fost manager de comunicare în cadrul Consiliului de Cercetare Economică și Socială din Regatul Unit.

Declarație de interese - CV

Șeful unității Prevenire și cercetare

Dl William COCKBURN

cockburn(@)osha(punct)europa(punct)eu

Tel. 0034 944 358 372 (Asistent)

Începând din 2012, William conduce unitatea Prevenire și cercetare a EU-OSHA, care se ocupă cu dezvoltarea conținutului privind securitatea și sănătatea în muncă și include Observatorul european al riscurilor.

William lucrează în cadrul EU-OSHA din 1998, ocupându-se în special de coordonarea activității de cercetare și de riscurile emergente; de asemenea, a răspuns de primul Sondaj european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER).

William deține o diplomă de licență în drept și o diplomă de master înergonomie (Universitatea din Loughborough). Înainte de a se alătura agenției EU-OSHA, a lucrat în domeniul cercetării academice, ocupându-se de investigarea culturii siguranței în cadrul companiilor; de asemenea, a lucrat în sectorul privat în calitate de consultant în domeniul ergonomiei și de manager de cercetare în proiecte din domeniul securității și sănătății în muncă.

Declarație de interese - CV

Șeful Centrului de resurse și servicii

 Post vacant.