Sondajul european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER)

Image

Sondajul european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER) realizat de EU-OSHA este un sondaj amplu care examinează modul în care se gestionează în practică riscurile pentru securitate și sănătate la locurile de muncă din Europa.

Mii de întreprinderi și organizații din toată Europa sunt invitate să răspundă la un chestionar care se referă la:
  • Riscurile generale pentru securitatea și sănătatea la locul de muncă și modalități de gestionare a acestora
  • Riscurile psihosociale, precum stresul, intimidarea și hărțuirea
  • Stimulente și impedimente în gestionarea SSM
  • Participarea lucrătorilor la practicile de securitate și sănătate.

Rezultatele acestor interviuri sunt completate de analize secundare care implică o serie de studii aprofundate vizând teme specifice. În aceste studii se aplică metode de cercetare cantitative și calitative pentru a facilita înțelegerea constatărilor principale ale sondajului.

ESENER 2024

ESENER 2019

ESENER 2014

ESENER 2009