Sondajul european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER)

Sondajul european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER) realizat de EU-OSHA este un sondaj amplu care examinează modul în care se gestionează în practică riscurile pentru securitate și sănătate la locurile de muncă din Europa.

Mii de întreprinderi și organizații din toată Europa sunt invitate să răspundă la un chestionar care se referă la:
  • Riscurile generale pentru securitatea și sănătatea la locul de muncă și modalități de gestionare a acestora
  • Riscurile psihosociale, precum stresul, intimidarea și hărțuirea
  • Stimulente și impedimente în gestionarea SSM
  • Participarea lucrătorilor la practicile de securitate și sănătate.

Rezultatele acestor interviuri sunt completate de analize secundare care implică o serie de studii aprofundate vizând teme specifice. În aceste studii se aplică metode de cercetare cantitative și calitative pentru a facilita înțelegerea constatărilor principale ale sondajului.

ESENER 2019

Al treilea Sondaj european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER-3) s-a desfășurat în 2019, iar activitățile desfășurate pe teren au cuprins peste 45 000 de întreprinderi din toate categoriile de mărime și sectoare de activitate, din 33 de țări europene. 

Primele rezultate sunt acum disponibile.

Citiți sinteza politică pentru a afla toate constatările principale ale ESENER 2019.

În 2020 și în anii următori vor urma alte rapoarte și instrumente de vizualizare a datelor.

 

ESENER 2014

ESENER 2009