You are here

Criteriile de premiere

Filmul trebuie să trateze riscurile cu care se confruntă oamenii la locul de muncă (precum riscuri fizice, chimice, mecanice sau psihosociale). De asemenea, poate trata drepturile lucrătorilor, sănătatea şi securitatea la locul de muncă sau efectele schimbărilor politice şi economice asupra modului în care muncim. Un alt centru de interes l-ar putea constitui sectoarele care joacă un rol important în viaţa economică, politică şi culturală din Europa (respectiv, educaţia, agricultura, construcţiile, asistenţa medicală) sau grupurile care se confruntă cu probleme deosebite, cum ar fi lucrătorii migranţi, femeile, lucrătorii cu handicap, lucrătorii tineri şi cei în vârstă.

Premiul de film dedicat locurilor de muncă sănătoase este acordat unui film documentar de autor creativ şi artistic, care încurajează dezbaterile şi discuţiile în rândul cetăţenilor europeni cu privire la importanţa securităţii şi sănătăţii în muncă. Filmul trebuie să aibă un punct de vedere specific care să impresioneze juriul prin naraţiunea convingătoare, personajele puternice şi abilităţile cinematografice excelente în materie de filmare, sunet şi montaj. 

Câştigătorul premiului de film dedicat loculilor de muncă sănătoase va acorda gratuit EU-OSHA dreptul

  • de a pune la dispoziţie un forşpan sau un fragment din filmul câștigător cu o durată de până la cinci minute şi cadre (imagini) pe site-ul EU-OSHA, în comunicate de presă sau în buletinul informativ EU-OSHA.
  • de a reda şi prezenta forşpanul sau filmul câştigător integral la evenimente non-publice şi necomerciale organizate de EU-OSHA şi reţeaua sa de puncte focale în UE 28, SEE şi ţările candidate şi potenţial candidate.
  • de a produce 1 000 de DVD-uri, incluzând subtitrări într-o selecţie de limbi europene, cu filmul câştigător şi de a acorda EU-OSHA dreptul de licenţă neexclusivă, necomercială şi în afara ecranului de a distribui DVD-urile în cadrul reţelei menţionate mai sus şi către alţi parteneri oficiali.

În schimb, drepturile pentru subtitrări pot fi obţinute de către producătorul/deţinătorul drepturilor asupra filmului câştigător, gratuit, pentru utilizare ulterioară. Dintre cele 1 000 de DVD-uri produse, 200 vor fi rezervate producătorului/deţinătorului drepturilor pentru propriile necesităţi de promovare. Detalii suplimentare vor fi discutate între EU-OSHA şi câștigătorul premiului.