You are here

Sală de presă

Noutăți
20/02/2019

EU-OSHA salută noul său regulament de instituire, care intră în vigoare la 20 februarie 2019.

În al 25-lea an aniversar, noul regulament recunoaște rolul major pe care EU-OSHA îl are de la înființarea sa în 1994 în înfăptuirea unei Europe mai sigure și mai sănătoase. Acest nou regulament ia în considerare evoluția rapidă a domeniului muncii și reprezintă o susținere clară pentru continuarea relevanței EU-OSHA în viitor. Este aliniat la regulamentele altor agenții ale UE sub responsabilitatea DG Ocuparea Forței de Muncă și introduce puține schimbări de fond.

Comunicate de presă

29/11/2018 - 01:45

EU-OSHA publică într-un nou raport constatările unui proiect important cu durata de doi ani pentru a anticipa efectele digitalizării asupra securității și sănătății în muncă (SSM) în UE. Rezultatele finale ale acestui proiect prospectiv prezintă evoluțiile înregistrate de tehnologiile integrate din domeniul TIC, potențialul impact al acestor tehnologii asupra naturii și organizării muncii, precum și provocările și oportunitățile derivate pentru SSM.