You are here

Sală de presă

Noutăți

Comunicate de presă

29/11/2018 - 01:45

EU-OSHA publică într-un nou raport constatările unui proiect important cu durata de doi ani pentru a anticipa efectele digitalizării asupra securității și sănătății în muncă (SSM) în UE. Rezultatele finale ale acestui proiect prospectiv prezintă evoluțiile înregistrate de tehnologiile integrate din domeniul TIC, potențialul impact al acestor tehnologii asupra naturii și organizării muncii, precum și provocările și oportunitățile derivate pentru SSM.