You are here

Sală de presă

Noutăți
26/03/2019

Partenerii campaniei EU-OSHA Locuri de muncă sănătoase prin managementul substanțelor periculoase, împreună cu alți experți, s-au întrunit la Bruxelles în cadrul unui eveniment care s-a desfășurat timp de două zile, pentru a face schimb de cunoștințe și de experiențe. În cadrul atelierelor de lucru și al sesiunilor plenare, participanții au dezbătut diverse modalități de a combate expunerea la agenți cancerigeni și la alte substanțe periculoase la locul de muncă.

Comunicate de presă

29/11/2018 - 01:45

EU-OSHA publică într-un nou raport constatările unui proiect important cu durata de doi ani pentru a anticipa efectele digitalizării asupra securității și sănătății în muncă (SSM) în UE. Rezultatele finale ale acestui proiect prospectiv prezintă evoluțiile înregistrate de tehnologiile integrate din domeniul TIC, potențialul impact al acestor tehnologii asupra naturii și organizării muncii, precum și provocările și oportunitățile derivate pentru SSM.