Sondajul privind expunerea lucrătorilor la factori de risc de cancer în Europa

Cancerul profesional este una dintre cele mai mari probleme de sănătate legate de condițiile de muncă din Europa. O modalitate de a aborda această problemă este furnizarea de date actuale și fiabile privind expunerea lucrătorilor la riscurile care pot duce la apariția bolii. Iată de ce EU-OSHA a realizat un Sondaj privind expunerea lucrătorilor la factori de risc de cancer în Europa.

Obiectivul sondajului

Sondajul are ca scop o mai bună identificare a factorilor de risc de cancer responsabili pentru majoritatea expunerilor, oferind o imagine de ansamblu precisă și cuprinzătoare care poate contribui la măsuri preventive, la sensibilizare și la elaborarea de politici, contribuind în cele din urmă la lupta împotriva cancerului profesional.

Această activitate urmărește să acopere o importantă carență în materie de informații care a fost identificată în cadrul diferitelor revizuiri ale Directivei privind agenții cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

Activitățile pregătitoare pentru Sondajul privind expunerea lucrătorilor la factori de risc de cancer în Europa au început în 2020, iar de atunci sondajul a fost dezvoltat, testat și realizat pe un eșantion aleatoriu de mii de persoane care lucrează în șase state membre ale UE: Germania, Irlanda, Spania, Franța, Ungaria și Finlanda. Chestionarele au fost elaborate pentru a estima expunerea probabilă a lucrătorilor la 24 de factori de risc de cancer cunoscuți, printre care se numără substanțe chimice industriale, substanțe și amestecuri generate de procese, alături de factori de risc fizic.

Impactul sondajului

Participanții la sondaj au fost selectați aleatoriu în fiecare țară și au răspuns la întrebări detaliate despre sarcinile pe care le-au îndeplinit la locul de muncă în ultima săptămână de lucru și despre măsurile preventive aplicate. Pe baza răspunsurilor lor, probabilitatea de expunere la factorii de risc de cancer a fost estimată automat cu ajutorul unui instrument inovator numit Sistemul de evaluare a expunerii în baza de date integrate ocupaționale (OccIDEAS).

Cu ajutorul informațiilor din sondaj, EU-OSHA este în măsură să furnizeze date statistice mai bune și să dezvolte perspective pentru elaborarea de politici bazate pe dovezi. Se așteaptă ca acest sondaj să îmbunătățească protecția împotriva substanțelor periculoase și să contribuie la reducerea numărului de cazuri de cancer la locul de muncă. Sondajul poate contribui la mai multe activități prin:

Datele colectate pot fi utilizate și pentru a dezvolta și contribui la instrumentele de monitorizare a SSM, care pot fi accesate de public. Se elaborează și se publică rapoarte cu analize și fișe informative pentru a disemina informațiile pe scară mai largă.

În general, Sondajul privind expunerea lucrătorilor la factori de risc de cancer în Europa reprezintă o sursă de date importantă pentru responsabilii de elaborarea politicilor, cercetători și intermediari, care pot stabili priorități și lua măsuri oportune și adecvate pentru a reduce cancerul profesional.

O privire asupra constatărilor inițiale ale sondajului

Primele rezultate ale sondajului au identificat radiațiile ultraviolete solare (UV), emisiile de gaze de eșapament ale motoarelor diesel, benzenul, silicea cristalină respirabilă și formaldehida ca fiind cele mai frecvente expuneri profesionale probabile dintre cei 24 de factori de risc de cancer analizați. 

De asemenea, sondajul oferă informații despre lucrătorii care au suferit expuneri multiple în ultima săptămână de lucru, ceea ce înseamnă expunerea la cel puțin doi factori de risc de cancer, care nu se produc neapărat în același timp sau prin același proces de lucru. Datele arată că peste 60 % din lucrătorii din industriile minieră și extractivă și din activitățile de construcții au suferit expuneri multiple. Sondajul a arătat că în cazul lucrătorilor de la un loc de muncă de dimensiuni mici sau micro (cu mai puțin de 50 de angajați) există o probabilitate de 1,3 ori mai mare de a fi expuși la unul sau mai mulți factori de risc de cancer decât în cazul celor care lucrează în companii medii sau mari. EU-OSHA a analizat, de asemenea, datele privind diferitele circumstanțe ale expunerii la fiecare factor de risc. 

Sondajul a fost realizat de intervievatori locali instruiți, între septembrie 2022 și februarie 2023, prin interviuri telefonice asistate de calculator (CATI – Computer Assisted Telephone Interview). După finalizarea activității de teren și de control al calității, au fost puse la dispoziție pentru analiză 24 402 interviuri valabile. Populația vizată de sondaj include persoane în vârstă de cel puțin 15 ani, care lucrează în toate sectoarele de activitate economică din cele șase state membre ale UE menționate. Studiul include persoane care desfășoară activități independente și angajați în organizații de toate dimensiunile. Întrebările au fost traduse din limba engleză în limbile naționale respective.