Sisteme de alertă și de santinelă în materie de sănătate și securitate în muncă

Modelul bolilor recunoscute pentru care vor fi acordate compensații nu reflectă situația reală de la locurile de muncă. În cadrul unui atelier de lucru EU-OSHA privind povara bolilor asociate muncii s-a raportat că, în ciuda obligațiilor de raportare și a listelor deschise de boli profesionale, deseori nu există implementat un sistem pentru a identifica, aborda și răspunde în mod activ la potențiale raportări de cazuri de boli asociate muncii. Sistemele de santinelă pot ajuta la depășirea acestei probleme prin gruparea de rapoarte de la un număr mare de medici „santinelă” informați și instruiți sau de la alți experți instruiți (de exemplu, asistente în medicina muncii).

Monitorizarea rapoartelor privind bolile asociate muncii care sunt considerate semne de avertizare timpurii poate ajuta la identificarea situațiilor sau a locurilor de muncă unde gestionarea securității și sănătății în muncă trebuie îmbunătățită. EU-OSHA a publicat cercetări privind sisteme de alertă și de santinelă pentru a capta semnele timpurii ale bolilor asociate muncii:

Sisteme de alertă și de santinelă – o analiză a literaturii de specialitate

Sisteme de alertă și de santinelă – ateliere de lucru pentru experți - proceduri

Abordări de tip alertă și santinelă pentru identificarea bolilor asociate muncii în UE: Raport și rezumat

Sisteme de alertă și de santinelă – atelier de lucru privind politicile – proceduri 

Abordări de tip alertă și santinelă pentru identificarea bolilor asociate muncii în UE: Prezentare destinată publicului specialist

Consultați toate documentele de dezbatere specializate referitoare la sistemele de alertă și de santinelă