Rezumat Activități de transport și depozitare - date din Sondajul european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER)

Keywords:

Gama largă de activități din sectorul transporturilor și depozitării prezintă diferite tipuri de riscuri pentru forța de muncă, ceea ce necesită abordări specifice în materie de sănătate și securitate în muncă (SSM).

Prezentul raport oferă informații cu privire la practicile de gestionare a SSM la locurile de muncă din sectorul european, analizând constatările din cele trei valuri ale sondajului și completându-le cu interviuri cu reprezentanți ai sectorului. Sunt identificați câțiva dintre principalii factori care influențează aceste practici, de exemplu mărimea întreprinderii și angajamentul conducerii, precum și principalii factori de risc profesional și principalele probleme de sănătate ale personalului.

Sunt prezentați indicatori de politică specifici sectorului în ceea ce privește principalele riscuri în materie de SSM și rezultatele în materie de sănătate, precum și formarea și participarea lucrătorilor.

Descărcați in: en | es |