Summary - Servicii de cazare și alimentație publică - date din Sondajul european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER)

Keywords:

În sectorul ospitalității, unde se lucrează în ritm alert, numărul de pericole la adresa securității și sănătății în muncă (SSM) este aproape infinit. Printre ele se numără riscurile ergonomice, temperatura și poluanții atmosferici, alunecările/împiedicările/căzăturile, substanțele periculoase și riscurile legate de siguranță, precum și riscurile psihosociale, de exemplu contactul constant cu clienții, volumul mare de muncă și presiunea timpului pentru a respecta termenele strânse la orele de vârf.

Acest raport al EU-OSHA evidențiază măsuri specifice sectorului prin care să se îmbunătățească gestionarea riscurilor, inclusiv participarea angajaților, precum și impactul pandemiei cauzate de COVID-19.  

Citiți raportul intitulat Servicii de cazare și alimentație publică - date din Sondajul european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER) 

Consultați toate rezultatele sondajului din acest sector în secțiunea Vizualizarea datelor ESENER 

Descărcați in: en