Componența comitetului executiv al consiliului de administrație

Membrii comitetului executiv ai EU-OSHA și declarațiile lor de interese Comitetul executiv acționează ca grup de coordonare, supraveghează performanțele operaționale ale agenției și se întrunește de patru ori pe an. Este compus din opt membri ai consiliului de administrație.

Ordinea de zi și procesele-verbale ale ultimelor reuniuni ale consiliului de administrație

2018

2017

2016

2015

Membru

Mr Francisco Jesús ALVAREZ HIDALGO (EU Commission Rep.), Vicepreședinte
Ms Boel CALLERMO (Reprezentant al guvernului), Coordinator, Bureau
Mr Renārs LŪSIS (Reprezentant al guvernului), Vicepreședinte
Ms Anna KWIATKIEWICZ-MORY (Reprezentant al patronatelor), Coordinator, Bureau
Ms Christa SCHWENG (Reprezentant al patronatelor), Vicepreședinte
Mr Ignacio DORESTE (Reprezentant al lucrătorilor), Coordinator, Bureau
Ms Julia NEDJELIK-LISCHKA (Reprezentant al lucrătorilor), Președinte
Mr Stefan OLSSON (EU Commission Rep.)

Observer

Mr Carlos PEREIRA (Reprezentant al guvernului)
Mr Kris DE MEESTER (Reprezentant al patronatelor)
Mr Károly GYÖRGY (Reprezentant al lucrătorilor)

Membru supleant

Ms Charlotte GREVFORS ERNOULT (EU Commission Rep.)
Ms Danuta KORADECKA (Reprezentant al guvernului)
Mr Yogindra SAMANT (Reprezentant al guvernului)
Mr Eckhard METZE (Reprezentant al patronatelor)
Mr Francois ENGELS (Reprezentant al patronatelor)
Mr Georgi STOEV (Reprezentant al patronatelor)
Mr Anthony CASARU (Reprezentant al lucrătorilor)