Valoarea securității și sănătății în muncă și costurile pentru societate ale accidentelor de muncă și ale bolilor profesionale

Keywords:

Raportul prezintă în detaliu constatările celei de-a doua etape a proiectului EU-OSHA de estimare a costurilor accidentelor de muncă, bolilor profesionale și deceselor la locul de muncă la nivel european. Sunt elaborate două metode de estimare a costurilor: metoda ascendentă, bazată pe componentele individuale ale costurilor (directe, indirecte și necorporale), și metoda descendentă, bazată pe datele internaționale cu privire la povara economică a accidentelor și bolilor.

Estimarea costurilor vizează cinci țări — Finlanda, Germania, Țările de Jos, Italia și Polonia — pentru care sunt disponibile suficiente date și care sunt reprezentative pentru diversitatea geografică, industrială și a sistemelor sociale ale Europei. Sunt comparate rezultatele fiecărei metode, sunt luate în considerare avantajele și dezavantajele lor și sunt analizate implicațiile lor pentru factorii de decizie.

Descărcați in: en