Sinteză - Valoarea securității și sănătății în muncă și costurile pentru societate ale accidentelor de muncă și ale bolilor profesionale

Keywords:

Raportul prezintă în detaliu constatările celei de-a doua etape a proiectului EU-OSHA de estimare a costurilor accidentelor de muncă, bolilor profesionale și deceselor la locul de muncă la nivel european. Sunt elaborate două metode de estimare a costurilor:

  1. o abordare ascendentă, bazată pe componentele individuale ale costurilor — costuri directe, indirecte și necorporale;
  2. o abordare descendentă, bazată pe date internaționale despre povara economică pe care o reprezintă accidentele și bolile.

Estimarea costurilor vizează cinci țări — Finlanda, Germania, Țările de Jos, Italia și Polonia — pentru care există suficiente date și care sunt reprezentative pentru diversitatea geografică, industrială și a sistemelor sociale ale Europei. Sunt comparate rezultatele celor două metode, sunt cântărite avantajele și dezavantajele lor și sunt analizate implicațiile pentru factorii de decizie.

Descărcați in: cs | da | de | el | en | et | fi | fr | it | lt | lv | mt | pl | ro | sl | sv |