Femeile și îmbătrânirea forței de muncă: implicații pentru securitatea și sănătatea în muncă - O analiză a cercetărilor în domeniu - Rezumat

Keywords:

Această lucrare sintetizează constatările cu privire la interacțiunea dintre gen și vârstă în contextul securității și sănătății în muncă. În ea se evidențiază nevoia de a lua în considerare schimbările care apar odată cu înaintarea în vârstă din perspectiva diferențelor (biologice) între sexe — cum ar fi menopauza, pentru care nu există suficiente cercetări — și a diferențelor de gen (percepute la nivel social) —, printre care se numără segregarea pe verticală (diferențele ierarhice) și pe orizontală (preponderența în anumite sectoare), care expun femeile la riscuri diferite față de bărbați. Deoarece aceste diferențe persistă de-a lungul vieții profesionale, se concluzionează că în evaluarea riscurilor trebuie incluse atât genul, cât și înaintarea în vârstă, într-o abordare care să țină seama de toate etapele vieții.

Descărcați in: en