Îmbătrânirea forței de muncă: implicații pentru securitatea și sănătatea în muncă - O analiză a cercetărilor în domeniu - Fișă informativă

Bazată pe o analiză, această fișă informativă prezintă câteva concluzii esențiale cu privire la munca durabilă prin luarea în considerare a problematicii securității și sănătății în muncă (SSM) în contextul îmbătrânirii forței de muncă. Se prezintă pe scurt schimbările generale care apar odată cu înaintarea în vârstă, însă se subliniază diferențele la nivel de individ. Se iau în considerare implicațiile pe care le au aceste schimbări asupra SSM și a muncii durabile și, în același timp, importanța de a baza evaluarea riscurilor pe capacitatea fizică mai degrabă decât pe vârstă. Se prezintă măsuri de succes pentru prevenirea riscurilor și pentru promovarea muncii durabile pe tot parcursul vieții și se discută importanța unor sisteme integrate de SSM. La final se identifică lacunele din cadrul cercetărilor, fiind evidențiate domeniile pe care să se axeze cercetările în viitor.

Descărcați in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | lt | lv | pl | sk | sl | sv |