Îmbătrânirea forței de muncă: implicații pentru securitatea și sănătatea în muncă - O analiză a cercetărilor în domeniu - Rezumat

Keywords:

Oferind un rezumat al raportului complet „Research review of OSH issues and the ageing workforce” (Analiză a cercetărilor cu privire la problematica SSM și la forța de muncă în curs de îmbătrânire), această publicație descrie contextul în care a fost realizată analiza: cel al îmbătrânirii forței de muncă din Europa. Rezumatul detaliază cele mai importante constatări în raport cu cele trei întrebări principale examinate în cadrul analizei: (1) „Ce schimbări apar odată cu înaintarea în vârstă a persoanelor?”, (2) „Care sunt implicațiile acestor schimbări pe parcursul vieții profesionale?” și (3) „Ce fel de măsuri din domeniul SSM ar putea promova munca durabilă pe parcursul întregii vieți profesionale?”. Se identifică decalajele de la nivelul cunoștințelor actuale și se sintetizează concluziile generale și posibilele implicații la nivel de politici, evidențiindu-se importanța luării în considerare a capacității individuale de muncă și a măsurilor specifice în elaborarea strategiilor de prevenire a riscurilor.

Descărcați in: en