Munca în condiții mai bune de securitate și sănătate la orice vârstă - Raport final de analiză globală - Rezumat

Keywords:

Acest rezumat are la bază raportul cu privire la principalele constatări ale unui proiect pilot derulat pe o perioadă de trei ani, inițiat de Parlamentul European și condus de EU-OSHA, pe tema provocărilor din domeniul securității și sănătății în muncă generate de îmbătrânirea forței de muncă.

Constatările au la bază analize pe teme legate de îmbătrânire și SSM, readaptare și revenire în câmpul muncii; o examinare a politicilor, programelor și inițiativelor actuale pentru o muncă durabilă, inclusiv a celor legate de readaptare și de revenirea în câmpul muncii, din cele 28 de state membre ale UE și cele patru țări AELS; și o analiză a factorilor determinanți pentru instituirea unor practici de promovare a sănătății și de prevenire a riscurilor la locul de muncă pentru lucrătorii în curs de îmbătrânire.

Proiectul a urmărit, de asemenea, să evalueze premisele necesare pentru ca sistemele SSM să ia în considerare îmbătrânirea forței de muncă și să asigure o mai bună prevenire pentru toți pe parcursul vieții profesionale.

Descărcați in: en