Readaptarea și revenirea în câmpul muncii: Raport de analiză privind politicile, strategiile și programele UE și ale statelor membre

Keywords:

În contextul îmbătrânirii forței de muncă, acest raport face o prezentare generală a modurilor prin care se abordează readaptarea și revenirea în câmpul muncii în întreaga Europă. Se analizează factorii care influențează nivelul de dezvoltare și de aplicare a sistemelor de readaptare și de revenire în câmpul muncii în diferite țări, după care se identifică factorii specifici care contribuie la reușita acestor sisteme în Europa. La final, se discută constatările relevante pentru elaborarea politicilor și se identifică domeniile în care sunt necesare cercetări suplimentare pentru a se elimina lacunele de la nivelul cunoștințelor actuale.

Descărcați in: en