Misiune și viziune

Declarațiile privind misiunea și viziunea EU-OSHA explică rolul agenției în cadrul mandatului conferit de regulamentul de înființare. Declarația de misiune definește activitatea agenției, iar declarația de viziune enunță obiectivele pe care dorește să le atingă aceasta.

Aceste declarații au fost adoptate de către Consiliul de conducere ca parte integrantă a strategiei agenției. Ele reprezintă modul în care Consiliul dorește ca agenția să își ducă la îndeplinire mandatul.

Misiunea noastră

Agenția elaborează, culege și difuzează informații fiabile și relevante, analize și instrumente menite să conducă la creșterea nivelului de cunoaștere, la sensibilizarea oamenilor și la schimbul de informații și bune practici privind sănătatea și securitatea în muncă (SSM), pentru a veni în întâmpinarea nevoilor celor implicați în SSM.

Viziunea noastră

Ne dorim să fim recunoscuți ca lider în promovarea locurilor de muncă sigure și sănătoase în Europa, pe baza participării tripartite, a implicării și a dezvoltării unei culturi de prevenire a riscurilor, în scopul realizării unei economii inteligente, durabile, productive și favorabile incluziunii.

EU-OSHA este agenția Uniunii Europene care furnizează informații privind sănătatea și securitatea în muncă. Activitatea noastră a contribuit la crearea Cadrului strategic al UE privind securitatea și sănătatea în muncă (SSM) 2014-2020, elaborat de Comisia Europeană și a altor strategii și programe UE relevante, de exemplu a Strategiei Europa 2020.

Puteți găsi informații suplimentare în strategia și programele de lucru ale agenției și în regulamentul de înființare.

Share this on: