You are here

OiRA: instrumente gratuite și simple pentru un procedeu direct de evaluare a riscurilor

OIRA: Online Interactive Risk Assesment
Evaluarea riscurilor constituie primul pas esențial înspre prevenirea accidentelor de muncă și a sănătății precare. OiRA – proiectul online interactiv de evaluare a riscurilor – ușurează acest proces.

Acesta furnizează resursele și know-how-ul necesare pentru ca organizațiile de mici și foarte mici dimensiuni să își evalueze singure riscurile. Disponibile gratuit pe internet, instrumentele OiRA sunt ușor de accesat și de utilizat.

OiRA oferă o abordare pas cu pas a procesului de evaluare a riscurilor, începând cu identificarea riscurilor la locul de muncă și purtând apoi utilizatorul prin procesul de punere în aplicare a acțiunilor preventive, iar în final prin monitorizarea și raportarea riscurilor.

Ce este OiRA?

OiRA a fost creat pentru a pune la dispoziție instrumente ușor de utilizat, care să ghideze microîntreprinderile și întreprinderile mici de-a lungul procesului de evaluare a riscurilor. Software-ul OiRA, dezvoltat de EU-OSHA în 2009 și utilizat începând din 2010, se bazează pe un instrument olandez de evaluare a riscurilor, cunoscut ca RI&E, care s-a dovedit foarte popular și ușor de utilizat. 

Acest software al EU-OSHA ajută partenerii sociali sectoriali (organizații patronale și sindicale) și autoritățile naționale (ministere, inspectorate ale muncii, institute de SSM etc.) să dezvolte instrumente de evaluare a riscurilor specifice fiecărui sector și destinate micilor întreprinderi.

Vizitați site-ul proiectului OiRA pentru informații actualizate despre proiect (partenerii OiRA, instrumente OiRA publicate sau în curs de publicare).

Care este ideea care stă la baza OiRA?

Evaluarea riscurilor stă la baza oricărei abordări în materie de gestionare a sănătății și securității și este esențială pentru crearea unui loc de muncă sigur și sănătos. Recunoscând importanța evaluării riscurilor, Strategia comunitară 2007-2012 privind sănătatea și securitatea în muncă a solicitat crearea unor instrumente simple care să contribuie la facilitarea procesului de evaluare a riscurilor. OiRA a fost creat exact în acest scop.

Facilitând evaluarea riscurilor, OiRA are ca scop creșterea numărului microîntreprinderilor și întreprinderilor mici care își evaluează riscurile și îmbunătățirea calității evaluărilor acestora. Instrumentele ajută întreprinderile să înceapă (sau să îmbunătățească) procesul de evaluare a riscurilor. Astfel, instrumentele OiRA pot ajuta întreprinderile să devină mai competitive, de exemplu prin reducerea costurilor generate de bolile profesionale și prin minimizarea riscurilor de accidente, precum și să își îmbunătățească la nivel general condițiile de muncă și performanța organizațională.

De ce ar trebui utilizat OiRA?

În ziua de azi, evaluarea riscurilor este un procedeu familiar pentru multe organizații, utilizat în sute de mii de spații de lucru din întreaga Europă în scopul prevenirii riscurilor. Dar pentru anumite întreprinderi, în special pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici, evaluarea riscurilor poate fi un proces dificil. OiRA poate facilita acest proces, oferind organizațiilor resursele de care au nevoie pentru a face față unei astfel de provocări.

Utilizând instrumentele OiRA, organizațiile vor profita și de anumite aspecte:

 • utilizarea instrumentelor OiRA este complet gratuită;
 • instrumentele sunt disponibile online;
 • este disponibilă o aplicație pentru dispozitive mobile;
 • instrumentele sunt specifice fiecărui sector;
 • instrumentele pot fi adaptate într-o anumită măsură la condițiile fiecărei întreprinderi;
 • instrumentele oferă posibilitatea de a concepe un plan de acțiune și de a alege dintr-o listă de măsuri propuse.

Cum funcționează OiRA?

Procesul OiRA constă în cinci etape principale:

 1. Pregătirea: Până la un anumit nivel, OiRA permite întreprinderilor să adapteze evaluarea riscurilor la propriile lor particularități, răspunzând la câteva întrebări simple.
 2. Identificarea: Această etapă presupune căutarea acelor aspecte de la locul de muncă care au potențialul de a cauza daune și identificarea persoanelor care ar putea fi expuse pericolelor.
 3. Evaluarea: Această etapă constă în stabilirea gradului de prioritate pentru riscurile care au fost identificate. Stabilirea gradului de prioritate ajută ulterior la luarea deciziei privind primele măsuri care trebuie puse în aplicare.
 4. Planul de acțiune: Instrumentul va contribui apoi la generarea unui plan de acțiune și la alegerea modalității de eliminare sau de control al riscurilor.
 5. Raportul: În final, este generat un raport care poate fi tipărit și/sau descărcat, permițând documentarea rezultatelor procesului de evaluare a riscurilor.

Cum poate fi accesat OiRA

Pentru înregistrare este necesară doar o adresă de e-mail valabilă. Orice persoană sau organizație poate alege dintre instrumentele OiRA disponibile pe cel care se potrivește cel mai bine țării, sectorului și întreprinderii sale. 

Accesați instrumentele OiRA disponibile în funcție de sector și de țară pe site-ul proiectului OiRA.

Implicarea partenerilor sociali și a autorităților naționale

Toate instrumentele OiRA au fost create de sau cu implicarea partenerilor sociali și/sau a autorităților naționale. Dacă sunteți un partener social sau un institut național/o autoritate națională și doriți să vă implicați și să dezvoltați unul sau mai multe instrumente sectoriale OiRA, puteți afla mai multe informații pe site-ul proiectului OiRA.