Bulgaria

În Republica Bulgaria, politica de stat privind sănătatea şi securitatea în muncă este stabilită de Consiliul de miniştri. Ministerul Muncii şi Politicii Sociale elaborează, coordonează şi pune în aplicare politica de stat privind sănătatea şi securitatea în muncă. Ministerul Sănătăţii gestionează şi coordonează activităţile pentru protecţia şi promovarea sănătăţii la locul de muncă. Agenţia Executivă „Inspecţia Generală a Muncii” este organismul public care răspunde de urmărirea generală respectării a legislaţiei muncii pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă, precum şi de aplicarea condiţiilor de încadrare în muncă. Institutul Naţional de Securitate Socială (INSS) monitorizează avizele ştiinţifice privind capacitatea de muncă, investighează accidentele de muncă şi menţine o bază de date a accidentelor de muncă.Politica naţională privind sănătatea şi securitatea în muncă este elaborată şi aplicată pe baza unei cooperări tripartite la nivel naţional, sectorial şi regional. Consiliul Naţional pentru Condiţiile de Muncă (CNCM) este organul permanent care răspunde de coordonarea, consultarea şi cooperarea pentru elaborarea şi aplicarea politicii privind sănătatea şi securitatea în muncă la nivel naţional. La nivelul tuturor circumscripţiilor administrative locale există consilii regionale care asigură cooperarea tripartită în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă. În toate întreprinderile există comitete pentru condiţiile de muncă care oferă o platformă de dialog între angajatori şi angajaţi.


Focal points' contact details

 • Ministry of Labour and Social Policy (Bulgaria)
  2 Triaditza Street
  1051
  Sofia
  Bulgaria
  Contact person: Darina KONOVA
  E-mail address:
  darina.konova [at] mlsp.government.bg