You are here

Germania

Sistemul german de protecţie a muncii are o structură dublă. Acesta cuprinde protecţia muncii la nivel public (federal şi pe landuri) şi instituţii autonome de asigurare de accidente. Statul (la nivel federal şi de land) adopă legi, regulamente şi norme pentru comisiile de stat. Instituţiile de asigurare de accidente adoptă, după examinarea necesităţilor şi cu acordul guvernului federal şi al landurilor dispoziţii proprii pentru protecţia împotriva accidentelor.Supravegherea şi consilierea întreprinderilor este efectuată de către supraveghetori din partea autorităţilor de stat pentru supraveghere (ale landurilor) şi a instituţiilor de asigurare de accidente.În vederea asigurării, îmbunătăţirii şi promovării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor printr-o protecţie a muncii adecvată şi aplicată sistematic, statul federal, landurile şi instituţiile de asigurări de accidente au elaborat Strategia germană comună pentru protecţia muncii (Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie- GDA). Pe baza unor obiective ale protecţiei muncii stabilite în comun, părţile care au dezvoltat GDA vor colabora mai strâns în viitor în domeniul prevenţiei.Sistemul dublu de protecţie a muncii va rămâne în vigoare, dar se va îmbunătăţi colaborarea dintre serviciile de supraveghere ale instituţiilor de asigurare statutară şi ale autorităţilor pentru protecţia muncii de la nivelul landurilor în vederea consilierii şi supravegherii întreprinderilor.


Datele de contact ale punctelor focale

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Friedrich-Henkel-Weg 1-25
44149 Dortmund
Germania
Contact person:
Nathalie HENKE
Tel: +49 231 9071 2466
Adresă de e-mail: FOP-info [at] baua [dot] bund [dot] de