Republica Cehă

În Republica Cehă, securitatea, sănătatea şi bunăstarea la locul de muncă intră în principal în competenţele Ministerului Muncii şi Afacerilor Sociale, care se ocupă şi de dialogul cu partenerii sociali şi cu Ministerul Sănătăţii din Republica Cehă. Într-o măsură limitată, subiectul intră în competenţele Oficiului de Mine ceh şi Oficiului de stat pentru siguranţa nucleară.

Inspecţia muncii, „Oficiul de stat pentru Inspecţia Muncii”, cu inspectoratele sale regionale asigură respectarea standardelor privind securitatea la locul de muncă şi condiţiile de muncă. Autoritatea de stat pentru protecţia sănătăţii la locul de muncă care face parte din Ministerul Sănătăţii din Republica Cehă este responsabilă pentru aplicarea standardelor de sănătate la locul de muncă. Oficiul de mine ceh asigură respectarea standardelor de siguranţă şi sănătate la locul de muncă în industria minieră şi la utilizarea explozibililor. Oficiul de stat pentru siguranţa nucleară este responsabil pentru problemele de reglementare în domeniul radiaţiilor ionizante.

Consiliul tripartit pentru siguranţa şi sănătatea la locul de muncă, organismul consultativ al guvernului ceh, coordonează activităţile numeroaselor autorităţi de stat şi ale partenerilor sociali în domeniul siguranţei şi sănătăţii la locul de muncă. Preşedintele consiliului este ministrul muncii şi afacerilor sociale.

Punctul focal ceh coordonează şi gestionează reţeaua naţională de securitate şi sănătate privind munca. (VUBP) Institutul ceh de cercetare în domeniul securităţii la locul de muncă şi Institutul naţional pentru sănătate publică (SZU) sunt centre de cunoaştere privind bunăstarea la locul de muncă. Acestea colectează informaţii despre securitatea, sănătatea şi bunăstarea la locul de muncă şi desfăşoară activităţile de cercetare aferente.

Focal points' contact details

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Na Poříčním právu 1
  128 01
  Prague 2
  Czech Republic
  Contact person: Jaroslav HLAVÍN
  E-mail address:
  jaroslav.hlavin [at] mpsv.cz