Ţările de Jos

În Ţările de Jos, angajatorul şi angajaţii din cadrul unei întreprinderi au responsabilitatea principală în ceea ce priveşte politica în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă. Aceştia stabilesc acorduri privind condiţiile de lucru în cadrul organizaţiei. Ei pot beneficia de sprijinul sindicatelor şi asociaţiilor profesionale din sectorul lor de activitate pentru elaborarea măsurilor corespunzătoare privind sănătatea şi securitatea în muncă. În Ţările de Jos, o noutate în acest domeniu este că acordurile între angajatori şi angajaţi la nivel de sector de activitate sunt menţionate în „Catalogul sănătăţii şi securităţii în muncă” (arbocatalogus). Acesta reprezintă o culegere de măsuri şi soluţii care pot fi folosite de întreprinderile dintr-un anumit sector pentru a respecta normele.Guvernul (Ministerul Afacerilor Sociale şi Ocupării Forţei de Muncă) acordă întreprinderilor o marjă de manevră mai mare pentru promovarea unor bune condiţii de muncă. Baza legislativă este constituită de Legea privind condiţiile de muncă (Arbowet), Decretul privind condiţiile de muncă (Arbobesluit) şi Regulamentul privind condiţiile de muncă (Arboregeling) (text integral disponibil). Punerea în aplicare a legislaţiei privind condiţiile de muncă îi revine Inspecţiei muncii. Catalogul sănătăţii şi securităţii în muncă joacă un rol important în acest sens. Punctul focal este locul în care se adună o mare cantitate de cunoştinţe, informaţii şi experienţă. Reprezentanţii organizaţiilor patronale, sindicatelor şi guvernului colaborează în cadrul punctului focal pentru extinderea accesului la informaţiile privind sănătatea şi securitatea în muncă la nivel European. Punctul focal este condus de TNO Kwaliteit van Leven (TNO Calitatea vieţii).Informaţii mai detaliate (în engleză şi olandeză) despre sistemul olandez de securitate şi sănătate în muncă sunt disponibile pe situl web al punctului focal olandez pentru sănătate şi securitate în muncă.


Focal points' contact details