Serbia

În Republica Serbia, securitatea şi sănătatea în muncă intră în atribuţiile Ministerului Muncii şi Politicii Sociale. Ministerul include două organisme administrative active în domeniu, în special Direcţia pentru securitate şi sănătate în muncă, responsabilă, printre altele, de elaborarea legislaţiei, şi Inspectoratul de muncă, a cărui competenţă constă în supravegherea aplicării acesteia.Ministerul Muncii şi Politicii Sociale cooperează direct şi în mod constant cu alte autorităţi (ministere responsabile pentru sănătate, mediu, minerit etc.) şi cu instituţii responsabile pentru asigurările de sănătate, pensii şi invaliditate, precum şi cu parteneri sociali, universităţi şi alte părţi.În calitate de punct focal al Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă, Direcţia pentru securitate şi sănătate în muncă a stabilit o reţea naţională de securitate şi sănătate în muncă în Serbia care reuneşte reprezentanţi ai ministerelor de resort, ai partenerilor sociali, ai universităţilor şi ai altor părţi.


Focal points' contact details

 • Ministry of Labour, Employment, Veterans and Social Policy
  Occupational Safety and Health Directorate. Nemanjina 22-26
  11000
  Belgrade
  Serbia
  Contact person: Miodrag LONCOVIC
  E-mail address:
  miodrag.l [at] minrzs.gov.rs