Macedonia de Nord

Ministerul Muncii și Politicii Sociale (MoLSP) este punctul focal național și acționează în calitate de reprezentant oficial al EU-OSHA în Republica Macedonia de Nord. Misiunea Ministerului Muncii și Politicii Sociale este de a crea și de a pune în aplicare în mod eficace politici în domeniul pieței muncii, al securității sociale, al egalității de șanse, al prevenirii discriminării și protecției împotriva acesteia, conform standardelor și principiilor internaționale. Această misiune se concretizează în urmărirea obiectivelor sale, printre care se numără îmbunătățirea protecției drepturilor lucrătorilor prin armonizarea legislației muncii cu directivele UE și convențiile OIM, îmbunătățirea sistemului de securitate și sănătate în muncă, protecția drepturilor lucrătorilor și creșterea capacităților de realizare a acestora.

MoLSP, în rolul său de punct focal național al EU-OSHA, sprijină și promovează activitatea agenției la nivel național, diseminează materiale promoționale și alte materiale legate de SSM, facilitează schimbul de experiențe și bune practici în materie de SSM, sprijină și promovează campaniile de SSM (Campania pentru locuri de muncă sigure și sănătoase) și organizează și/sau participă la evenimente despre SSM și la celebrarea unor date importante pentru SSM la nivel internațional.

În acest scop, apelează adesea la Consiliul Național de Securitate și Sănătate în Muncă, unicul organism consultativ de experți în domeniul securității și sănătății în muncă la nivel național, înființat de guvern și format din 15 membri (reprezentând organizațiile angajatorilor și lucrătorilor, instituțiile de stat relevante, organizațiile societății civile de profesioniști din domeniul securității la locul de muncă și al medicinei muncii și instituțiile de învățământ superior).

Focal points' contact details