Norvegia

Legea privind mediul de lucru din Norvegia vizează asigurarea unor condiţii sigure de angajare, un mediul de lucru sigur şi o situaţie de muncă corespunzătoare pentru toţi angajaţii.
Întreprinderile răspund direct de prevenirea accidentelor profesionale şi a vătămărilor aduse sănătăţii. Angajatorii au datoria de a se asigura că mediul de lucru şi nivelul de securitate sunt corespunzătoare şi satisfăcătoare. Contribuţia autorităţilor constă în asigurarea că întreprinderile derulează în mod sistematic activităţi legate de sănătate, securitate şi mediu (SSM).
Autoritatea de Inspecţie a Muncii, Autoritatea de Siguranţă Petrolieră şi Institutul de Cercetare pentru Sănătate în Muncă (STAMI) se află în subordonarea Ministerului Muncii. În plus, Autoritatea de Inspecţie a Muncii din Norvegia este o agenţie guvernamentală. Autoritatea răspunde de monitorizarea respectării de către întreprinderi a dispoziţiilor Legii privind mediul de lucru.Autoritatea de Inspecţie a Muncii din Norvegia funcţionează ca punct focal pentru contactarea Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă.


Focal points' contact details

 • Arbeidstilsynet/The Norwegian Labour Inspection Authority
  Statens hus, Prinsens Gate 1
  7468
  Trondheim
  Norway
  Contact person: Astrid Lund RAMSTAD
  E-mail address:
  focal.point [at] arbeidstilsynet.no