You are here

Belgia

În Belgia, securitatea, sănătatea şi starea de bine la locul de muncă sunt în competenţa Ministerului Muncii şi a serviciului său federal public pentru ocuparea forţei de muncă, muncă şi dialog social.Inspecţia muncii "Controlul stării de bine în muncă" verifică respectarea normelor privitoare la securitatea, sănătatea şi starea de bine profesională. Direcţia generală pentru umanizarea muncii răspunde de aspecte privind reglementarea şi se ocupă de dialogul cu partenerii sociali şi promovarea stării de bine în muncă.Punctul focal belgian coordonează şi gestionează reţeaua naţională de securitate şi sănătate a muncii. În Belgia, principalii actori sunt reuniţi în Centrul belgian de informare privind securitatea muncii. Centrul belgian de cunoştinţe privind starea de bine profesională BeSWIC colectează informaţii privind securitatea, sănătatea şi starea de bine în muncă pe situl internet belgian al Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă.


Datele de contact ale punctelor focale

FPS Employment, Labour and Social Dialogue
Rue Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel-Bruxelles
Belgia
Contact person:
Frank DEHASQUE
Tel: +32 022334228
Adresă de e-mail: focalpoint [at] werk [dot] belgie [dot] be