Belgia

În Belgia, securitatea, sănătatea și bunăstarea la locul de muncă țin de competența Ministerului Muncii și a administrației sale, Serviciul Public Federal pentru Ocuparea Forței de Muncă, Muncă și Dialog Social. Punctul focal belgian este coordonat și gestionat de această administrație.

Punctele focale lucrează mai ales în strânsă colaborare cu Direcția Generală pentru Umanizarea Muncii în cadrul acestei administrații. Direcția generală este responsabilă pentru aspecte ce țin de reglementare și se ocupă de dialogul cu partenerii sociali și de promovarea bunăstării la locul de muncă. Inspecția muncii „Supravegherea bunăstării la locul de muncă” face, de asemenea, parte din această administrație și controlează respectarea standardelor privind securitatea, sănătatea și bunăstarea la locul de muncă.

Misiunea punctului focal belgian constă în:

 • gestionarea și coordonarea unei rețele naționale tripartite cu toate părțile interesate în cadrul securității și sănătății în muncă (SSM),
 • colectarea tuturor informațiilor relevante privind SSM, punând un accent deosebit pe bunele practici,
 • contribuția activă la planul de gestionare al EU-OSHA,
 • diseminarea către rețea a tuturor informațiilor relevante din partea EU-OSHA,
 • desfășurarea campaniei europene,
 • încurajarea și facilitarea acțiunilor comune între diferitele părți interesate pentru îmbunătățirea SSM în IMM-uri,
 • dezvoltarea și promovarea instrumentelor OiRA naționale sectoriale în Belgia,
 • instituirea cooperării transfrontaliere pentru promovarea de bune practici și sprijinirea proiectelor de prevenție.

Resurse utile

Află totul despre bunăstarea profesională la locul de muncă în Belgia pe site-ul Centrului belgian de cunoștințe privind bunăstarea profesională (BeSWIC): http://www.beswic.be/

Inspecția muncii „Supravegherea bunăstării la locul de muncă”. Această instituție controlează conformitatea cu standardele privind securitatea, sănătatea și bunăstarea în muncă.

„În cazul în care căutați informații despre aspecte legate de dreptul muncii (de exemplu, contracte de muncă), consultați site-ul Inspecției muncii din Belgia „Supravegherea legilor sociale” 

Nu putem aborda nicio problemă de acest gen.

Focal points' contact details

 • SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  Rue Ernest Blerot 1
  1070
  Brussel-Bruxelles
  Belgium
  Contact person: Frank DEHASQUE
  E-mail address:
  focalpoint [at] werk.belgie.be