Montenegro

Supravegherea punerii în aplicare a Legii privind securitatea în muncă (Monitorul Oficial al Republicii Muntenegru nr. 79/04), a reglementărilor adoptate pe baza unor măsuri similare şi pe baza altor măsuri privind securitatea în muncă este efectuată de Ministerul Muncii şi Protecţiei sociale al Muntenegru prin intermediul Inspectoratului Muncii, dacă legea nu prevede că supravegherea punerii în aplicare a acestor reglementări în anumite sectoare este de competenţa altor autorităţi. Departamentul pentru activităţi de inspecţie a muncii face parte din inspectoratul muncii. Departamentul este condus din inspectorul-şef al muncii. Angajaţii departamentului sunt inspectori ai muncii care supraveghează relaţiile de muncă şi inspectorii muncii care supraveghează activităţile de securitate în muncă. Pe lângă responsabilităţile şi sarcinile prevăzute prin lege, Inspectoratul muncii pentru securitatea în muncă este responsabil şi autorizat, în procesul efectuării inspecţiei : • să examineze acte generale, contracte colective de muncă, contracte de muncă, decizii, certificate şi alte acte individuale, dosare şi alte documente în domeniul securităţii în muncă;
 • să ancheteze vătămări personale grave la locul de muncă, accidente colective şi decese. Pe lângă activităţile departamentului, a fost creat un Consiliu social tripartit, în temeiul Legii privind Consiliului social (Monitorul oficial al Muntenegru nr. 16/07), care a înlocuit Consiliului economic şi social, o structură de tip „tripartit plus”din care făceau parte organizaţii neguvernamentale. Activităţile Consiliului social vizează securitatea la locul de muncă, iar de curând au fost incluse şi aspecte legate de medicina muncii. La sfârşitul lui 2009, a fost adoptată Strategia pentru ameliorarea sănătăţii angajaţilor şi a securităţii muncii în Muntenegru pe perioada 2010 - 2014, alături de Planul de punere în aplicare. Partenerii sociali şi guvernul din Muntenegru, sunt reprezentanţii Sindicatului angajaţilor din

  Muntenegru şi reprezentanţii Sindicatului angajatorilor din

  Muntenegru. Un rol semnificativ în ceea ce priveşte sistemul de securitate în muncă a fost acordat Fondului de pensii şi asigurări de invaliditate şi Fondului de asigurări de sănătate, la care trebuie să fie asiguraţi toţi angajaţii, care are obligaţia de a furniza Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale date privind vătămările la locul de muncă, bolile profesionale, bolile legate de muncă şi cazurile de invaliditate ca urmare a unui accident de muncă, lunar şi la cerere, pentru fiecare an calendaristic, cel târziu până la data de 31 ianuarie a anului următor. Sistemul de securitate în muncă din

  Muntenegru include, de asemenea, organizaţii autorizate pentru securitatea în muncă, acestea fiind persoane fizice sau juridice pregătite în termeni de resurse umane şi condiţii organizaţionale, tehnice şi de alt gen, cărora Ministerul Muncii şi Protecţiei sociale le încredinţează îndeplinirea următoarelor sarcini:

 1. examinarea (evaluarea) documentaţiei tehnice pentru a stabili pertinenţa măsurilor de prevenire în domeniul securităţii în muncă, a reglementărilor şi standardelor tehnice, pentru a asigura respectarea măsurilor de protecţie a angajaţilor în clădirile care dispun de o documentaţie tehnică elaborată pentru procesele de lucru care se desfăşoară în aceste clădiri;
 2. calificarea şi verificarea calificării pentru securitatea angajaţilor la locul de muncă;
 3. jposturile care intră sub incidenţa articolului 36 din Legea privind securitatea în muncă;
 4. pregătirea activităţilor de evaluare a riscurilor, precum şi a propunerii privind măsurile de eliminare a acestor riscuri;
 5. examinarea periodică şi testarea echipamentului, a echipamentului personal şi a echipamentului de securitate în muncă;
 6. examinări periodice şi testarea instalaţiilor electrice şi a altor instalaţii şi
 7. examinarea mediului de lucru (condiţii fizice, chimice şi biologice nefavorabile, iluminarea şi microclimatul).

Trebuie menţionate, de asemenea, instituţiile de sănătate autorizate, Asociaţia de securitate în muncă dinMuntenegru,organizaţiile neguvernamentale şi societăţile de asigurări.


Focal points' contact details