Cipru

Departamentul de Inspecţie a Muncii este punctul focal naţional pentru Cipru.Departamentul funcţionează în cadrul Ministerului Muncii şi Asigurării Sociale. Scopul principal al acestui departament în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este menţinerea gradului corespunzător de securitate şi sănătate în muncă atât în vederea eliminării sau reducerii drastice a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, cât şi în scopul protejării populaţiei împotriva riscurilor ce decurg din desfăşurarea activităţilor profesionale.În calitate de punct focal, departamentul este responsabil pentru organizarea reţelei naţionale de informaţii şi participă la pregătirea şi elaborarea ordinii de zi a agenţiei. Reţeaua naţională de informaţii este compusă din parteneri sociali, precum şi alte organizaţii cu un interes special în sectorul sănătăţii şi securităţii în muncă.Departamentul participă la organizarea Săptămânii europene pentru sănătate şi securitate în muncă, lansează concursul european de bune practici în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. De asemenea, departamentul participă activ la reuniunile punctelor focale şi ale Consiliului de administraţie al agenţiei, precum şi la reuniunile grupurilor de experţi.


Focal points' contact details

 • Department of Labour Inspection, Ministry of Labour and Social Insurance
  12 Apelli Street
  1080
  Nicosia
  Cyprus
  Contact person: Olga NICOLAIDOU
  E-mail address:
  onicolaidou [at] dli.mlsi.gov.cy