Italia

În Italia, sistemul instituţional de securitate şi sănătate în muncă intră în competenţa Ministerului Muncii şi Sănătăţii, a comitetelor regionale de coordonare, precum şi a partenerilor sociali. Responsabilităţile acestor organisme includ consilierea în materie de legislaţie, monitorizare, promovarea sănătăţii şi asistenţă acordată întreprinderilor.


Obiectivul sistemului naţional de informare pentru măsurile de prevenire la locul de muncă (SINP) (alcătuit din Ministerul Muncii şi al Politicii Sociale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul de Interne, regiuni şi provinciile autonome Trento şi Bolzano, Institutul Naţional de Asigurare împotriva Accidentelor Profesionale - INAIL şi cu contribuţia Consiliului Național al Economiei și Muncii - CNEL, organismelor comune şi instituţiilor din acest sector) este de a ghida, planifica şi evalua eficacitatea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, precum şi de a gestiona activităţile de monitorizare prin alimentarea unor arhive specifice şi crearea de baze de date unificate.


Punctul focal din Italia este reprezentat de Inail, care coordonează reţeaua naţională a Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă.


Focal points' contact details