Polonia

În Polonia, temeiul juridic al drepturilor referitoare la sănătatea şi securitatea muncii este Constituţia Republicii Polone. Punerea în aplicare a acestui drept este definită în lege, şi anume în Codul muncii. Dispoziţiile de bază referitoare la acest domeniu se găsesc în secţiunea X din cod privind sănătatea şi securitatea în muncă, în secţiunea VII privind protecţia femeilor la locul de muncă şi în secţiunea IX privind protecţia tinerilor la locul de muncă. Protecţia muncii este organizată la nivel naţional şi la nivel de întreprinderi.Nivelul naţional cuprinde parlamentul, guvernul şi alte agenţii de stat, organisme de supraveghere şi control care au funcţii diferite. Organismele de supraveghere şi control cuprind Inspecţia Naţională a Muncii, Inspectoratul Naţional al Sănătăţii, Oficiul pentru inspecţii tehnice, tribunalele şi oficiul procurorului de stat. Un rol important în sistemul de organizare a securităţii şi sănătăţii în muncă îl joacă Consiliul pentru protecţia muncii, care activează în cadrul Seimului (Camerei deputaţilor) Republicii Polone, în subordinea căruia se află Inspecţia Naţională a Muncii. (pentru detalii consultaţi http://www.ciop.pl/15845.html)


Focal points' contact details

 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Czerniakowska 16,
  00-701
  Warsaw
  Poland
  Contact person: Wiktor Marek ZAWIESKA
  E-mail address:
  focalpoint.pl [at] ciop.pl