You are here

Slovenia

În Slovenia, sănătatea şi securitatea în muncă intră în competenţa Ministerului Muncii, Familiei şi Afacerilor Sociale şi a Ministerului Sănătăţii. Aceste două ministere monitorizează şi evaluează situaţia în domeniul sus-menţionat şi în această bază elaborează reglementări şi soluţii în vederea reglementării standardizate a sănătăţii şi securităţii în muncă. Controlul asupra aplicării reglementărilor din acest domeniu intră în competenţa Inspectoratului Sloven al Muncii.O reţea naţională funcţionează în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Afacerilor Sociale, care îndeplineşte sarcinile punctului focal naţional al EU-OSHA, şi este implicată în cooperarea reprezentanţilor guvernului, reprezentanţilor sindicatelor şi patronatelor, experţilor şi cercetătorilor în domeniul sănătăţii şi siguranţei în muncă şi al medicinei muncii. Reţeaua naţională este implicată în special în promovarea unei culturi a securităţii şi în distribuirea de informaţii despre teme legate de asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă.Informaţii detaliate despre activităţile punctului focal naţional şi ale reţelei naţionale sunt disponibile la: http://www.osha.mddsz.gov.si/.


Datele de contact ale punctelor focale

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Kotnikova 28
1000 Ljubljana
Slovenia
Contact person:
Vladka KOMEL
Tel: +386 136 9774 0
Adresă de e-mail: vladka [dot] komel [at] gov [dot] si