Slovenia

În Slovenia, securitatea și sănătatea în muncă țin de competența Ministerului Muncii, Familiei, Afacerilor Sociale și Egalității de Șanse și a Ministerului Sănătății. Aceste două ministere monitorizează și evaluează situația în domeniul menționat mai sus și, pe această bază, elaborează reglementări și soluții pentru reglementarea standardizată a securității și sănătății în muncă. Controlul asupra punerii în aplicare a reglementărilor în acest domeniu ține de competența Inspectoratului de Muncă al Republicii Slovenia.

Desfășurându-și activitatea în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Afacerilor Sociale și Egalității de Șanse, care îndeplinește rolul de punct focal național pentru EU-OSHA, acesta este o rețea națională ce presupune cooperarea reprezentanților guvernamentali, a reprezentanților sindicatelor și ai organizațiilor patronale, a experților și cercetătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și al medicinii muncii. Rețeaua națională este implicată mai ales în promovarea unei culturi a securității.

Informaţii detaliate despre activităţile punctului focal naţional şi ale reţelei naţionale sunt disponibile la: http://www.osha.mddsz.gov.si/.

Focal points' contact details

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Štukljeva 44
  1000
  Ljubljana
  Slovenia
  Contact person: Vladka KOMEL
  E-mail address:
  vladka.komel [at] gov.si