Slovacia

Organismele administraţiei de stat care au responsabilităţi în domeniul inspecţiei muncii sunt Ministerul Muncii, Afacerilor Sociale şi Familiei din Republica Slovacă, Inspectoratul Naţional al Muncii, cu sediul la Košice, şi opt inspectorate ale muncii, care sunt situate şi au competenţă în zone care corespund celor opt regiuni administrative din Republica Slovacă.Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă are o reţea oficială de puncte focale în fiecare stat membru al UE. În Republica Slovacă, Inspectoratul Naţional al Muncii funcţionează ca punct focal. Sarcina principală a acestuia este să realizeze materiale şi să disemineze informaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă la nivel naţional.


Focal points' contact details

 • National Labour Inspectorate / Národný inšpektorát práce
  Masarykova 10
  04001
  Kosice
  Slovakia
  Contact person: Ladislav KEREKEŠ
  E-mail address:
  osha [at] safework.gov.sk