România

În România, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este autoritatea competentă în domeniul SSM. Principalele responsabilităţi ale acestuia constau în: elaborarea politicii naţionale şi a strategiei în acest domeniu, elaborarea de proiecte de acte normative în vederea punerii în aplicare a strategiei naţionale şi monitorizarea aplicării legislaţiei. Inspecţia Muncii este autoritatea care controlează respectarea legislaţiei privind SSM.Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” stabileşte, pe bază de motive ştiinţifice, măsurile de îmbunătăţire a securităţii şi sănătăţii în muncă şi promovează politica acreditată pentru acest sector. Ministerul Sănătăţii Publice este autoritatea centrală în domeniul protecţiei sănătăţii publice. Direcţia Sănătate Publică controlează respectarea standardelor de sănătate în muncă şi contribuie la promovarea sănătăţii la locul de muncă. Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale este asigurătorul în domeniul accidentelor de muncă şi al bolilor.Punctul focal român gestionează reţeaua naţională SSM şi oferă informaţii pe site-ul românesc al Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă.


Focal points' contact details

 • Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii ''Alexandru Darabont'' - INCDPM, București
  35A Ghencea Blvd., Sector 6
  061 692
  Bucharest
  Romania
  Contact person: Ioana-Georgiana NICOLESCU
  E-mail address:
  georgiana.nicolescu [at] gmail.com