Malta

Entitatea
naţională responsabilă pentru sănătatea şi securitatea în muncă în
Malta este Autoritatea pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (OHSA),
înfiinţată prin Legea OHSA XXVII din 2000. OHSA este formată din
membrii Consiliului de administraţie numiţi de ministru, în urma
consultării membrilor Consiliului tripartit care sunt reprezentaţi, în
principal, de angajatori, angajaţi şi sindicate. În plus, aceasta
include un organism executiv ale cărui funcţii sunt următoarele: • aplicarea dispoziţiilor Legii XXVII din 2000 şi ale oricăror regulamente sau ordine emise în baza acesteia,
 • stabilirea,
  în urma consultării Directorului general, a strategiilor prin care
  poate fi pusă în aplicare politica naţională generală referitoare la
  sănătatea şi securitatea în muncă,
 • consilierea ministrului
  responsabil pentru sănătatea şi securitatea în muncă în ceea ce
  priveşte emiterea de regulamente pentru promovarea, menţinerea şi
  protejarea unui înalt nivel de sănătate şi securitate în muncă,
 • monitorizarea
  conformităţii cu legislaţia relevantă privind sănătatea şi securitatea
  în muncă şi întreprinderea de acţiuni de aplicare a legii,
 • întocmirea
  de regulamente sau coduri de practică necesare pentru promovarea,
  menţinerea şi protejarea unui înalt nivel de sănătate şi securitate la
  locul de muncă,
 • promovarea difuzării de informaţii cu privire
  la sănătatea şi securitatea în muncă şi la metodele necesare pentru
  prevenirea vătămărilor, îmbolnăvirilor sau deceselor din cauze
  profesionale,
 • promovarea educaţiei şi formării profesionale în
  materie de sănătate şi securitate în muncă şi privind reacţia de
  urgenţă şi de prim ajutor la locurile de muncă, (h) colaţionarea şi
  analizarea datelor şi statisticilor privind vătămările, îmbolnăvirile
  şi decesele din cauze profesionale şi privind subiectele auxiliare
  sănătăţii şi securităţii în muncă,
 • ţinerea de registre ale
  fabricilor, instalaţiilor, echipamentelor, utilajelor, articolelor,
  substanţelor sau produselor chimice destinate utilizării în muncă şi
  care reprezintă, în opinia autorităţii, un risc grav pentru sănătatea
  şi securitatea în muncă,
 • derularea oricărei investigaţii în
  orice privinţă legată de sănătatea şi securitatea în muncă, precum şi
  investigaţii de constatare a nivelului de sănătate şi securitate
  profesională asigurat de orice loc de muncă,
 • promovarea şi
  desfăşurarea de cercetări ştiinţifice care vizează metode mai bune de
  prevenire a îmbolnăvirilor, vătămărilor sau deceselor din cauze
  profesionale,
 • ţinerea de registre ale persoanelor competente să ofere consultanţă în materie de sănătate şi securitate la locul de muncă.

Focal points' contact details

 • Occupational Health and Safety Authority
  17 Edgar Ferro Street
  PTA 1533
  Pieta'
  Malta
  Contact person: Melhino MERCIECA
  E-mail address:
  melhino.mercieca [at] gov.mt