You are here

Estonia

Principalul document care stă la baza domeniului sănătăţii şi securităţii în muncă în Estonia este Legea privind sănătatea şi securitatea în muncă adoptată de Parlamentul estonian – Riigikogu – în baza căreia au fost elaborate şi adoptate mai multe reglementări relevante ale Guvernului Republicii şi Ministerului Afacerilor Sociale (legea a intrat în vigoare la 26 iulie 1999). În sistemul de sănătate şi securitate în muncă din Estonia, Ministerul Afacerilor Sociale constituie autoritatea executivă care reglementează întreaga zonă, în timp ce două dintre unităţile sale structurale (Departamentul pentru Dezvoltarea Vieţii Profesionale şi Departamentul pentru Asistenţă Medicală) sunt implicate direct în elaborarea de politici legate de sănătatea şi securitatea în muncă. Punctul focal estonian pentru EU-OSHA funcţionează în cadrul Ministerului pentru Afaceri Sociale (Departamentul pentru Dezvoltarea Vieţii Profesionale). Actualmente, reţeaua de puncte focale include 16 instituţii guvernamentale şi neguvernamentale.Punctul focal naţional acţionează ca reprezentant al Agenţiei în Estonia, funcţionând ca organism independent între Agenţie şi statul membru pentru activităţile relevante, precum şi ca organism de coordonare pentru activităţi la nivelul statului membru. Obiectivul sitului internet al punctului focal este să ofere informaţii complete atât de la nivel naţional, cât şi de la nivelul UE cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă, în special despre bunele practici şi campaniile europene. Punctul focal naţional poate fi contactat la următoarea adresă e-mail: tiit.kaadu@sm.ee şi ester.runkla@sm.eeConsiliul pentru mediul de lucru funcţionează în subordinea Ministerului Afacerilor Sociale. Consiliul este un organism consultativ tripartit care are 15 membri şi a cărui sarcină principală este să formuleze sugestii şi să exprime opinii despre dezvoltarea şi aplicarea politicii mediului de lucru. Ulterior închiderii în 2004 a Centrului pentru Sănătate în Muncă, rolul executiv al Centrului în domeniul sănătăţii în muncă a fost asumat de Consiliul pentru sănătate în muncă (Departamentul pentru Mediul de Lucru). Controlul statului legat de respectarea cerinţelor de sănătate şi securitate în muncă este efectuat de Inspectoratul muncii care, din punctul de vedere al structurii şi distribuţiei geografice a domeniului de funcţionare, se împarte în Inspectoratele de Nord, de Sud, de Vest şi de Est.


Datele de contact ale punctelor focale

Labour Inspectorate of Estonia (Tööinspektsioon)
Mäealuse 2/3
12618 Tallinn
Estonia
Contact person:
Kristel ABEL
Tel: +372 5287238
Adresă de e-mail: kristel [dot] abel [at] ti [dot] ee