You are here

Austria

În Austria, protecţia muncii întră în competenţa mai multor organisme. Baza juridică o constituie Legea protecţiei muncii, împreună cu regulamentele aferente. Responsabili pentru verificarea respectării dispoziţiilor pentru protecţia muncii sunt Inspecţia Muncii, Inspectoratul muncii din domeniul transporturilor, Inspecţiile agrare şi silvice regionale precum şi organizaţiile proprii ale serviciului public. Mai multe informaţii puteţi găsi pe situl internet al Inspecţiei Muncii.Responsabilitatea pentru măsurile preventive o poartă angajatorul, fiind sprijinit şi de partenerii sociali şi de instituţiile de asigurări sociale.Sarcinile Punctului focal intră în competenţa Ministerului Federal al Muncii, Afacerilor sociale şi Protecţiei Consumatorului, în subordinea căruia se află şi Inspecţia Muncii. Toate organismele importante sunt reprezentate şi în reţeaua austriacă şi sunt implicate în toate aspectele care intră în competenţa agenţiei.


Datele de contact ale punctelor focale

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Stubenring 1
1010 Wien
Austria
Contact person:
Martina HÄCKEL-BUCHER
Tel: +43 1711 0022 74
Adresă de e-mail: AT [dot] FocalPoint [at] sozialministerium [dot] at