Ungaria

Guvernul Ungariei l-a desemnat pe ministrul pentru politica din domeniul ocupării forței de muncă și birourile districtuale din cadrul oficiilor guvernamentale de la nivelul capitalei și de la nivel județean pentru îndeplinirea atribuțiilor administrative în calitate de autorități responsabile cu securitatea și sănătatea în muncă și cu relațiile de muncă.

Birourile districtuale din cadrul oficiilor guvernamentale de la nivelul capitalei și de la nivel județean sunt organe administrative teritoriale de stat care efectuează inspecții de SSM, iar Departamentul pentru securitate și sănătate în muncă din cadrul Ministerului Economiei Naționale oferă, printre altele, consiliere profesională autorităților care se ocupă de inspecțiile de SSM și contribuie în mod activ la pregătirea și elaborarea reglementărilor în materie de SSM. În plus, Departamentul pentru securitate și sănătate în muncă administrează punctul focal național al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă și, în această calitate, colaborează cu partenerii sociali.

O organizație separată (Autoritatea de Supraveghere a Activităților Reglementate) controlează siguranța locurilor de muncă în domeniul mineritului.

Focal points' contact details