Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Przejdź do zawartości. Szukaj FAQ Pomoc O nas

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Wybierz język:

Sieć Agencji
Loading
Jesteś w: Start

Informacje

Wyróżniony artykuł OSHwiki – W kierunku kultury BHP

2015-04-15

W tym miesiącu wyróżniony artykuł OSHwiki dotyczy zagadnienia kultury organizacyjnej, która odgrywa kluczową rolę w bezpieczeństwie i higienie pracy (BHP). W artykule wyjaśnia się, że kultura organizacyjna odnosi się do podzielanych wartości, norm, opinii i tabu w ramach organizacji, które wpływają na procesy pracy, postrzeganie i rozumienie zagrożeń dla BHP oraz zajmowanie się nimi.

Inwestowanie w rozwój kultury korporacyjnej, w której wysoko ceni się zdrowie i bezpieczeństwo, jest zatem nie tylko ważne dla organizacji, lecz jest również priorytetem dla Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych, takich jak Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), która poświęciła Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2015 temu tematowi w ramach wezwania do działania: „Przyłącz się do budowania kultury prewencji w zakresie BHP”.

 

Więcej…

EU-OSHA bezpłatnie udostępnia bazę publikacji z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

2015-04-07

Interesujesz się zasobami informacji w zakresie BHP? Nasze publikacje obejmują zarówno raporty z pogłębionych badań, jak i aktualne e-fakty przeznaczone do użytku w miejscu pracy. Wszystkie materiały są dostępne bezpłatnie. Biblioteka zawiera liczne publikacje związane z najważniejszymi sektorami i tematami z dziedziny BHP, dostępne w wielu językach. Można ją przeszukiwać według języka, tematu lub słowa kluczowego .

Przejdź do sekcji publikacji

 

Więcej…

Benchmarking i wymiana dobrych praktyk w zakresie BHP – podsumowanie już dostępne

2015-03-24

Dostępne jest już podsumowanie spotkania dotyczącegobenchmarkingu i wymiany dobrych praktyk BHP, w trakcie którego przedsiębiorstwa miały możliwość porównania swojej wiedzy dotyczącej praktyk w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Zorganizowano cztery warsztaty, poświęcone wyciąganiu wniosków z wypadków, przywództwu w dziedzinie BHP, kulturze bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz wskaźnikom efektywności w zakresie BHP.
 

Więcej…

OiRA w europejskim sektorowym dialogu społecznym

2015-03-17

Sukces interaktywnej oceny ryzyka online (OiRA) znajduje odzwierciedlenie nie tylko w liczbie uczestniczących partnerów krajowych (15). Dodatkowo niektóre unijne komitety dialogu sektorowego korzystają z wyjątkowych możliwości oferowanych przez OiRA.
 

Więcej…

W centrum uwagi

Kampania 2014–2015: Stres w pracy? Nie, dziękuję!

Zagrożenia psychospołeczne mogą występować w każdym miejscu pracy, a jakość miejsca pracy w znaczącym stopniu zależy od poziomu stresu doświadczanego przez pracowników

Projekt PE dotyczący pracowników w starszym wieku

Projekt Parlamentu Europejskiego dotyczący zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w starszym wieku w pracy

Napo: Bezpieczeństwo z uśmiechem

Spotkaj zwykłego pracownika, który został gwiazdą filmową. Napo to bohater animowanego świata pracy – nieme filmy z jego udziałem przemawiają zarówno do dorosłych, jak i do młodych pracowników.

ESENER: Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń

Dowiedz się, jak kierownicy i przedstawiciele pracowników w całej Europie zarządzają ryzykiem związanym ze zdrowiem i bezpieczeństwem w swoich miejscach pracy.

OiRA: internetowy, interaktywny projekt na rzecz oceny ryzyka

Odkryj naszą bezpłatną aplikację internetową umożliwiającą coraz większej sieci partnerów opracowanie dopasowanych do użytkownika narzędzi do oceny ryzyka dla mikro- i małych przedsiębiorstw.