EU OSHA in Twitter EU OSHA Facebook Page Follow EU OSHA in LinkedIn EU OSHA channel in Youtube EU OSHA Flickr photos EU OSHA Blog with more information in workplace safety and health
Select language

Informacje

28/06/2016
W ramach projektu służącego analizie mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw — grupy najbardziej narażonej na wypadki w pracy i choroby zawodowe w Europie — EU-OSHA wskazuje, jak polityki, strategie i...
23/06/2016
OiRA staje się coraz bardziej popularnym narzędziem oceny ryzyka wśród mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw w Europie. OiRA jest aplikacją internetową stworzoną przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa...
21/06/2016
Pierwsza fala oficjalnych partnerów przystąpiła do kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” na lata 2016-2017, skupiającej się na zrównoważonym życiu zawodowym i zdrowym starzeniu się. Przystępując do...
14/06/2016
W sprawozdaniu rocznym EU-OSHA za 2015 r. podkreślono najważniejsze działania Agencji podjęte w tym roku. Wszystkie główne projekty Agencji okazały się sukcesem: opublikowano pierwsze wyniki ESENER-2, projekt...
Zalecane zasoby