Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Przejdź do zawartości. Szukaj FAQ Pomoc O nas

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Wybierz język:

Sieć Agencji
Loading
Jesteś w: Start

Informacje

Benchmarking i wymiana dobrych praktyk w zakresie BHP – podsumowanie już dostępne

2015-03-24

Dostępne jest już podsumowanie spotkania dotyczącegobenchmarkingu i wymiany dobrych praktyk BHP, w trakcie którego przedsiębiorstwa miały możliwość porównania swojej wiedzy dotyczącej praktyk w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Zorganizowano cztery warsztaty, poświęcone wyciąganiu wniosków z wypadków, przywództwu w dziedzinie BHP, kulturze bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz wskaźnikom efektywności w zakresie BHP.
 

Więcej…

OiRA w europejskim sektorowym dialogu społecznym

2015-03-17

Sukces interaktywnej oceny ryzyka online (OiRA) znajduje odzwierciedlenie nie tylko w liczbie uczestniczących partnerów krajowych (15). Dodatkowo niektóre unijne komitety dialogu sektorowego korzystają z wyjątkowych możliwości oferowanych przez OiRA.
 

Więcej…

Wiodące europejskie przedsiębiorstwa i organizacje wyróżnione za zarządzanie stresem w miejscu pracy

2015-03-05

W ramach kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) na oficjalnej uroczystości z udziałem europejskiej komisarz Marianne Thyssen oraz dyrektor EU-OSHA Christy Sedlatschek spotkało się ponad 100 oficjalnych partnerów kampanii, którzy podejmują działania zmierzające do ograniczenia zagrożeń psychospołecznych oraz stresu w miejscu pracy.
 

Więcej…

8 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet

2015-03-04

Od ponad 100 lat w Międzynarodowym Dniu Kobiet świętuje się ekonomiczne, polityczne i społeczne osiągnięcia kobiet z całego świata i promuje większe równouprawnienie płci. Kobiety stanowią 45% zatrudnionej populacji Unii Europejskiej, ale wciąż zbyt wiele stanowisk pracy jest stwarzanych z myślą o pracowniku–mężczyźnie. Aby życie zawodowe kobiet stawało się zdrowsze, bezpieczniejsze i wydajniejsze, konieczne jest uwzględnianie problematyki płci w kwestiach BHP.

Więcej…

W centrum uwagi

Kampania 2014–2015: Stres w pracy? Nie, dziękuję!

Zagrożenia psychospołeczne mogą występować w każdym miejscu pracy, a jakość miejsca pracy w znaczącym stopniu zależy od poziomu stresu doświadczanego przez pracowników

Projekt PE dotyczący pracowników w starszym wieku

Projekt Parlamentu Europejskiego dotyczący zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w starszym wieku w pracy

Napo: Bezpieczeństwo z uśmiechem

Spotkaj zwykłego pracownika, który został gwiazdą filmową. Napo to bohater animowanego świata pracy – nieme filmy z jego udziałem przemawiają zarówno do dorosłych, jak i do młodych pracowników.

ESENER: Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń

Dowiedz się, jak kierownicy i przedstawiciele pracowników w całej Europie zarządzają ryzykiem związanym ze zdrowiem i bezpieczeństwem w swoich miejscach pracy.

OiRA: internetowy, interaktywny projekt na rzecz oceny ryzyka

Odkryj naszą bezpłatną aplikację internetową umożliwiającą coraz większej sieci partnerów opracowanie dopasowanych do użytkownika narzędzi do oceny ryzyka dla mikro- i małych przedsiębiorstw.