Workers with mental disorders in a digitalized world: challenges, opportunities and needs

Pracownicy z zaburzeniami psychicznymi w świecie cyfrowym: wyzwania, szanse oraz potrzeby

Keywords:

Artykuł ten zawiera przegląd różnych sposobów, w jakie pracownicy ze zdiagnozowanymi i niezdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi radzą sobie z pracą, technologią/transformacją cyfrową oraz wymogami w kontekście relacji. Ujawnienie zaburzenia psychicznego w miejscu pracy jest często trudne dla pracownika ze względu na stygmatyzację. W związku z tym pracodawcy powinni napędzać zmianę w zakresie kultury, w ramach której umacnia się poufność i zaufanie.

Co więcej istotny wpływ na upowszechnienie się pracy cyfrowej (zwłaszcza telepracy) oraz na wzrost liczby zaburzeń psychicznych miała pandemia COVID-19. W tym artykule podkreślono potrzebę indywidualnie dostosowanych podejść, budowania zaufania i ogólnej akceptacji odzwierciedlonej przez odpowiednie wsparcie regulacyjne i organizacyjne. W zmieniającym się świecie pracy coraz większe znaczenie dla zapewnienia, aby potrzeby pracowników z zaburzeniami psychicznymi zostały zaspokojone, ma postęp w badaniach w tej dziedzinie.

Pobierz in: en