Udział pracowników w zapobieganiu ryzyku zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w pracy

Keywords:

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) związane z pracą mają negatywny wpływ na zdrowie milionów europejskich pracowników oraz na wydajność pracy i koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa we wszystkich sektorach. Pracownicy odgrywają kluczową rolę w rozwiązywaniu tych istotnych problemów.

W tym sprawozdaniu zaproponowano metody aktywnego angażowania pracowników w profilaktykę zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Przedstawiono w nim praktyczne rozwiązania i studia przypadków z zakładów pracy, w których pracownicy uczestniczyli w skutecznym zapobieganiu zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego. Omówiono też czynniki i warunki, które są niezbędne do tego, aby udział pracowników przynosił wymierne korzyści.

Sprawozdanie zawiera porady i wskazówki dla organizacji, w tym małych przedsiębiorstw i decydentów, dotyczące zarządzania ryzykiem i wdrażania interwencji uczestniczących w zakresie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego.

Pobierz in: en