Zarządzanie pracownikami za pomocą sztucznej inteligencji – od rozwoju technologii po wpływ na pracowników oraz ich bezpieczeństwo i zdrowie

Keywords:

Sztuczna inteligencja (AI) zmienia charakter pracy i relacji zawodowych. W niniejszej publikacji przedstawiono technologie zarządzania pracownikami oparte na sztucznej inteligencji (ang. AI-based Worker Management – AIWM) i ich rozpowszechnienie w poszczególnych sektorach na podstawie analizy danych i treści dotyczących patentów.

Przedstawiono w nim podejście oparte na pomiarach, które można wykorzystać do zbadania wpływu technologii AIWM na pracowników, zadania i funkcje. Z analizy wynika, że technologie AIWM mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Co ważne, wyniki badań pokazują, że tylko nieznaczna liczba patentów ma na celu poprawę dobrostanu pracowników, co świadczy o braku zainteresowania firm wykorzystaniem takich technologii w celu poprawy BHP.

Pobierz in: en