Zarządzanie łańcuchem dostaw w budownictwie: Regulacja BHP z inicjatywy klienta w skomplikowanych projektach budowlanych

Keywords:

Sektor budowlany odnotowuje jedną z najwyższych liczb wypadków przy pracy śmiertelnych i innych niż śmiertelne w całej UE. Nieodłączna złożoność nieliniowych łańcuchów dostaw w tym sektorze doprowadziła do przesunięcia punktu ciężkości na klienta, który może być w stanie uzyskać nową sprawczość w zakresie poprawy BHP i warunków pracy, przy jednoczesnej zachęcie ze strony rządów i decydentów. Niniejszy dokument orientacyjny przedstawia regulacje inicjowane przez klientów, wykorzystując dwa przykłady praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa, podkreślając obecne procedury, ich skutki w praktyce i potencjalne korzyści.

Pobierz in: en | fr | lt | mt | pt |