Poprawa BHP za pośrednictwem łańcuchów dostaw: inicjatywy rynkowe w przemyśle rolno-spożywczym i budowlanym

Keywords:

Pomimo zmian w strukturze łańcuchów dostaw wprowadzonych w odpowiedzi na czynniki społeczno-ekonomiczne, UE i powodzenie przedsiębiorstw unijnych pozostają nierozerwalnie związane z sukcesem tych łańcuchów dostaw. Zwiększone znaczenie zrównoważonych i etycznych zachowań w ramach tych stosunków dystrybucji podkreśla, jak ważna jest poprawa BHP i warunków pracy. W niniejszym raporcie przedstawiono wyniki przeglądu publikacji przeprowadzonego w ramach projektu EU-OSHA dotyczącego dźwigni rynkowej BHP w łańcuchach dostaw, analizując w szczególności dwa kluczowe sektory UE: rolno-spożywczy i budowlany.

Pobierz in: en