Zarządzanie łańcuchem dostaw w rolnictwie: Normy i audyty mające na celu poprawę BHP w europejskim sektorze rolno-spożywczym

Keywords:

Zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w sektorze rolno-spożywczym mogą obejmować długie godziny pracy, niskie płace, trudne warunki psychospołeczne, a także zagrożenia fizyczne związane m.in. z podnoszeniem ciężarów, powtarzalną pracą i stosowaniem chemikaliów w rolnictwie. Szeroko zakrojona regulacja tego sektora oraz fakt, że BHP jest odzwierciedlone w łańcuchu dostaw za pośrednictwem umów, podkreślają znaczenie certyfikacji i norm. W tym dokumencie orientacyjnym przedstawiono ich potencjalne korzyści dla BHP, obecne ograniczenia oraz rolę, jaką rządy i decydenci mogą odegrać w ich poprawie.

Pobierz in: de | en | fr | mt | pt |