Summary - Inteligentne cyfrowe systemy monitorowania bezpieczeństwa i zdrowia w pracy: zastosowania i wyzwania

Keywords:

Czy są pomocne? Czy podejście jest proaktywne? Jak w przypadku każdej nowej rzeczy, ważne jest, aby rozważyć zalety i wady nowych systemów monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Na podstawie dogłębnej analizy możliwości i wyzwań w niniejszym przeglądzie badawczym zaproponowano roboczą definicję i dokonano rozróżnienia między proaktywnym i reaktywnym monitorowaniem BHP.

Dokument zawiera spostrzeżenia na temat tego, co działa, a co jest nadal potrzebne w przyszłości. Przedstawia się w nim spostrzeżenia dla polityki, badań i przedsiębiorstw oraz podkreśla znaczenie uczestnictwa pracowników i projektowania zorientowanego na człowieka.

Pobierz in: bg | cs | de | el | en | et | hr | it | lt | pl | sl |