Summary - Literature Review - Automation of cognitive and physical tasks in health and social care sector

Streszczenie - Automatyzacja zadań poznawczych i fizycznych w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej – skutki dla bezpieczeństwa i zdrowia

Keywords:

Wykorzystanie sztucznej inteligencji i robotyki do automatyzacji zadań fizycznych i poznawczych w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej stwarza szereg możliwości ograniczenia zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Może to jednak mieć również inne potencjalne negatywne konsekwencje dla BHP, takie jak obawa przed utratą pracy lub zwiększone narażenie na zagrożenia bezpieczeństwa z powodu nadmiernego polegania na technologii.

Niniejsze badanie, opierając się na przeglądzie literatury i wybranych przykładach dobrych praktyk, podkreśla ważne aspekty wykorzystania sztucznej inteligencji i zaawansowanej robotyki w tym sektorze oraz zawiera zalecenia dotyczące zapewnienia odpowiednich zasad BHP przy wprowadzaniu automatyzacji zadań fizycznych i poznawczych w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej.

Pobierz in: en