Summary - Działania w zakresie zakwaterowania i usług gastronomicznych – wyniki Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER)

Keywords:

W dynamicznie rozwijającej się branży turystyczno-hotelarskiej liczba zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy (BHP) jest niemal nieskończona. Należą do nich między innymi zagrożenia ergonomiczne, temperatura i zanieczyszczenia powietrza, poślizgnięcia/potknięcia/upadki, substancje niebezpieczne i zagrożenia bezpieczeństwa, a także zagrożenia psychospołeczne, w tym ciągły kontakt z klientami oraz duże obciążenie pracą i presja czasu, aby dotrzymać napiętych terminów w okresach szczytowych.

W sprawozdaniu EU‑OSHA podkreślono środki, jakie stosuje się w danym sektorze, aby usprawnić zarządzanie ryzykiem, w tym zaangażowanie pracowników, a także wpływ pandemii COVID‑19.  

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem pt. Działania w zakresie zakwaterowania i usług gastronomicznych – wyniki Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER) 

Wszystkie wyniki badania dotyczące tego sektora można znaleźć w wizualizacji danych ESENER

Pobierz in: en