Strategiczne partnerstwa na rzecz promowania narzędzi OiRA na Cyprze

Keywords:

W niniejszym studium przypadku podkreśla się ambitne wdrażanie przez ostatnich kilka lat cypryjskiej strategii promocyjnej przez cypryjskiego partnera OiRA i jego partnerów strategicznych. Przedstawiono w nim sukces Cypru w zwiększaniu świadomości na temat znaczenia przeprowadzania oceny ryzyka w szybki i niezawodny sposób.

Działania promocyjne w odniesieniu do 11 narzędzi Oira dostosowanych do różnych sektorów działalności na Cyprze mogą służyć za przykład promocji narzędzi OiRA w innych państwach członkowskich.

Pobierz in: en